Immunologia w codziennej praktyce

Immunologia w codziennej praktyce
Cena: 49,00 zł
cena dla nie prenumeratora / instytucji: 60,00 zł
Nakład wyczerpany

To nie jest kolejny akademicki podręcznik do immunologii. To książka powstała z pasji i fascynacji medycyną zaburzeń odporności.

Przedstawia czystą praktykę gabinetów lekarzy rodzinnych i POZ. Od zaburzeń odporności u dzieci do opieki nad pacjentem po transplantacji. Absolutny niezbędnik pediatry, internisty i po prostu każdego praktykującego lekarza! 

...każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji, powinien być po trosze immunologiem.

Immunologia – podstawy teoretyczne
Elżbieta Grześk

Pierwotne niedobory odporności
Sylwia Kołtan

Rola lekarzy innych specjalności w diagnostyce PNO
Sylwia Kołtan

Wtorne niedobory odporności
Elżbieta Grześk

Możliwości terapeutyczne w pierwotnych i wtórnych niedoborach odporności
Elżbieta Grześk

Co każdy lekarz powinien wiedzieć o ludzkich preparatach immunoglobulin
Sylwia Kołtan

Pacjent po przeszczepieniu komórek macierzystych w opiece lekarza POZ
Elżbieta Grześk

Szczepienia dzieci i dorosłych z pierwotnymi i wtórnymi zaburzeniami odporności z punktu widzenia lekarza POZ
Sylwia Kołtan

Opieka nad pacjentem z dysfunkcją lub brakiem śledziony
Elżbieta Grześk

Dekalog immunologiczny
Sylwia Kołtan, Elżbieta Grześk

Układ immunologiczny jest zaliczany do najważniejszych systemów organizmu, stojących na straży wewnątrzustrojowej homeostazy. Jego elementy występują w niemalże wszystkich narządach ciała człowieka. W konsekwencji wszelkie procesy patologiczne, jak również reakcje naprawcze są nadzorowane lub realizowane przez układ odpornościowy. Dlatego każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji, powinien być po trosze immunologiem.
Prezentowany poradnik jest pokłosiem kontaktów z wieloma lekarzami rożnych specjalności, z którymi współpracowały przez lata autorki opracowania. Nie było naszym zamiarem stworzenie podręcznika immunologii klinicznej, a jedynie przedstawienie kilku zagadnień ułatwiających czytelnikom decyzję, których pacjentów należy kierować do poradni immunologicznych z podejrzeniem pierwotnego niedoboru odporności (PNO), oraz wskazujących, jakie są oczekiwania immunologów w stosunku do lekarzy innych specjalności w opiece nad pacjentami z już zdiagnozowanymi zaburzeniami immunologicznymi.
Zamierzeniem autorek było ukazanie wybranych problemów w sposób bardzo przystępny. Przedstawione opisy przypadków klinicznych mają pokazać, jak wiedza teoretyczna przekłada się na praktykę.
Ostatnim zadaniem, jakie sobie postawiłyśmy, było opracowanie „dekalogu immunologicznego”, zawierającego 10 prostych zasad pozwalających optymalizować diagnostykę i wspólną opiekę nad chorymi z zaburzeniami odporności.
Sylwia Kołtan, Elżbieta Grześk

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty