Stany nagłe. Pediatria

Stany nagłe. Pediatria

Rok wydania:
2015
Objętość:
607
Specjalizacja:
Medycyna ratunkowa, Pediatria
 • Opis

  Oddajemy w  Państwa ręce podręcznik „Stany nagłe. Pediatria” przeznaczony dla lekarzy dyżurujących na szpitalnych oddziałach ratunkowych dla dzieci (SOR), w izbach przyjęć oraz na oddziałach pediatrycznych. Zespół autorów mających doświadczenie w  leczeniu stanów nagłych u dzieci przygotował dla Państwa praktyczny opis podstawowych i  częstych sytuacji klinicznych, z  jakimi można się zetknąć w  czasie pracy. W  opracowaniu zawarto kluczowe zasady postępowania w pierwszych dobach od zgłoszenia się pacjenta. Zaproponowano badania diagnostyczne i  postępowanie lecznicze w  zakresie możliwym do wykonania w szpitalu powiatowym. Określono także wskazania oraz zasady przekazania pacjenta do ośrodka specjalistycznego. Podręcznik został podzielony na dwie części – ogólną, poświęconą symptomatologii, oraz część drugą, w której omówiono szczegółowo sytuacje kliniczne i jednostki chorobowe.
  W imieniu zespołu Autorów wyrażam nadzieję, że opracowanie posłuży Państwu jako pomoc w podejmowaniu decyzji na dyżurze pediatrycznym.

  prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk


  Zobacz przykładowy PDF
   

 • Spis treści

  CZĘŚĆ OGÓLNA. OD OBJAWU DO ROZPOZNANIA

  WSTRZĄS I RESUSCYTACJA

  Resuscytacja oddechowo-krążeniowo-mózgowa u dzieci
  Wojciech Krajewski, Izabela Pągowska-Klimek

  Anafilaksja (reakcja anafilaktyczna
  Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

  Dziecko w śpiączce
  Szymon Bernas

  Dziecko we wstrząsie
  Wojciech Krajewski, Magdalena Pychyńska-Pokorska

  UKŁAD KRĄŻENIA I ODDECHOWY

  Dziecko z bezdechem  
  Anna Stańczyk-Przyłuska

  Dziecko z dusznością  
  Anna Stańczyk-Przyłuska

  Dziecko z nadciśnieniem tętniczym
  Anna Jander, Marcin Tkaczyk

  Dziecko z niewydolnością krążenia  
  Zbigniew Krenc

  Dziecko z silnym bólem w klatce piersiowej
  Zbigniew Krenc

  Dziecko z sinicą
  Zbigniew Krenc

  PROBLEMY METABOLICZNE

  Dziecko z biegunką
  Leokadia Bąk-Romaniszyn

  Dziecko z krwawieniem z przewodu pokarmowego
  Leokadia Bąk-Romaniszyn

  Dziecko z nasilonymi wymiotami
  Leokadia Bąk-Romaniszyn

  Dziecko odwodnione
  Anna Jander

  Dziecko z żółtaczką
  Leokadia Bąk-Romaniszyn

  Hiperglikemia i hipoglikemia u dzieci  
  Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Myśliwiec

  POZOSTAŁE

  Bóle głowy u dzieci
  Katarzyna Połatyńska

  Ból ucha
  Krzysztof Trzciński, Magdalena Trzcińska

  Drgawki u dziecka
  Maciej Chamielec

  Dziecko z gorączką
  Marcin Tkaczyk, Anna Krakowska

  Dziecko z silnym bólem oka
  Janusz Michalewski

  LEKI I PREPARATY KRWIOPOCHODNE

  Dawkowanie leków w stanach nagłych w pediatrii
  Jarosław Wilkowski

  Zasady przetaczania preparatów krwiopochodnych
  w stanach nagłych u dzieci
  Małgorzata Zubowska

  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE

  w wybranych sytuacjach klinicznych

  CHIRURGIA

  Odmrożenia u dzieci
  Wojciech Kuzański

  Ostra moszna
  Emeryk Samolewicz

  Ostry brzuch u dzieci
  Mieczysław Miodek

  Pokąsanie przez zwierzęta. Profilaktyka tężca i wścieklizny
  Marek Krakós

  Uraz wielonarządowy  
  Mieczysław Miodek

  CUKRZYCA I CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE

  Przełom nadnerczowy
  Maciej Hilczer

  Śpiączka w cukrzycy
  Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Myśliwiec

  Wrodzone wady metabolizmu wymagające pilnej interwencji
  Ewa Starostecka, Maciej Hilczer

  Zespół utraty soli
  Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer

  DERMATOLOGIA

  Gronkowcowy zespół oparzonej skóry
  Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

  Toksyczna nekroliza naskórka  
  Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

  Zespół Stevensa-Johnsona
  Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

  GASTROLOGIA

  Ciało obce w przewodzie pokarmowym
  Leokadia Bąk-Romaniszyn

  Krwawienie z żylaków przełyku
  Leokadia Bąk-Romaniszyn

  Oparzenie przełyku
  Wojciech Kuzański

  Ostre zapalenie trzustki u dzieci
  Dorota Szałowska-Woźniak, Leokadia Bąk-Romaniszyn

  Zaostrzenie przewlekłych chorób zapalnych jelit  
  Leokadia Bąk-Romaniszyn

  HEMATOLOGIA

  Inne ostre stany w hematologii
  Beata Zalewska-Szewczyk

  Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC)
  Beata Zalewska-Szewczyk

  KARDIOLOGIA

  Nagłe i pilne stany nadciśnieniowe u dzieci
  (przełom nadciśnieniowy)
  Anna Jander

  Zaburzenia rytmu serca wymagające pilnej interwencji
  Zbigniew Krenc

  Zapalenie mięśnia sercowego
  Zbigniew Krenc

  NEFROLOGIA I ZABURZENIA ELEKTROLITOWE

  Hipernatremia
  Marcin Tkaczyk, Anna Jander

  Hiponatremia
  Marcin Tkaczyk, Anna Jander

  Kolka nerkowa
  Emeryk Samolewicz

  Ostre uszkodzenie nerek
  (ostra niewydolność nerek)
  Anna Jander

  Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Marcin Tkaczyk

  NEUROLOGIA I PSYCHIATRIA

  Drgawki gorączkowe
  Maciej Chamielec

  Nagłe stany w jadłowstręcie psychicznym
  Anna Śmiech-Mirkiewicz

  Ostra ataksja u dzieci.
  Problemy dla pediatry w izbie przyjęć i na oddziale pomocy doraźnej  
  Janusz Wendorff

  Ostre uogólnione osłabienie siły z hipotonią  
  Janusz Wendorff

  Próba samobójcza
  Agnieszka Gmitrowicz

  Stan padaczkowy
  Maciej Chamielec

  Udar mózgu u dzieci
  Katarzyna Połatyńska

  Zachowania agresywne lub pobudzenie u dziecka
  Łukasz Przysło

  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  Łukasz Przysło

  OKULISTYKA

  Zapalenie tkanek oczodołu i zapalenie gałki ocznej
  Janusz Michalewski

  PULMONOLOGIA I LARYNGOLOGIA

  Ciało obce w górnych drogach oddechowych
  Krzysztof Trzciński, Magdalena Trzcińska

  Ciało obce w dolnych drogach oddechowych
  Anna Stańczyk-Przyłuska

  Ciężkie zapalenie płuc (w tym u chorego na mukowiscydozę)
  Anna Stańczyk-Przyłuska

  Napad astmy
  Anna Stańczyk-Przyłuska

  Zespół krupu  
  Krzysztof Trzciński, Magdalena Trzcińska

  ZATRUCIA

  Zatrucie alkoholami u dzieci
  Szymon Bernas

  Zatrucia grzybami u dzieci
  Szymon Bernas

  Zatrucia lekami u dzieci
  Szymon Bernas

  Zatrucie substancjami psychoaktywnymi u dzieci
  Szymon Bernas

  Zatrucia tlenkiem węgla u dzieci
  Szymon Bernas

Oddajemy w  Państwa ręce podręcznik „Stany nagłe. Pediatria” przeznaczony dla lekarzy dyżurujących na szpitalnych oddziałach ratunkowych dla dzieci (SOR), w izbach przyjęć oraz na oddziałach pediatrycznych. Zespół autorów mających doświadczenie w  leczeniu stanów nagłych u dzieci przygotował dla Państwa praktyczny opis podstawowych i  częstych sytuacji klinicznych, z  jakimi można się zetknąć w  czasie pracy. W  opracowaniu zawarto kluczowe zasady postępowania w pierwszych dobach od zgłoszenia się pacjenta. Zaproponowano badania diagnostyczne i  postępowanie lecznicze w  zakresie możliwym do wykonania w szpitalu powiatowym. Określono także wskazania oraz zasady przekazania pacjenta do ośrodka specjalistycznego. Podręcznik został podzielony na dwie części – ogólną, poświęconą symptomatologii, oraz część drugą, w której omówiono szczegółowo sytuacje kliniczne i jednostki chorobowe.
W imieniu zespołu Autorów wyrażam nadzieję, że opracowanie posłuży Państwu jako pomoc w podejmowaniu decyzji na dyżurze pediatrycznym.

prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk


Zobacz przykładowy PDF
 

CZĘŚĆ OGÓLNA. OD OBJAWU DO ROZPOZNANIA

WSTRZĄS I RESUSCYTACJA

Resuscytacja oddechowo-krążeniowo-mózgowa u dzieci
Wojciech Krajewski, Izabela Pągowska-Klimek

Anafilaksja (reakcja anafilaktyczna
Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

Dziecko w śpiączce
Szymon Bernas

Dziecko we wstrząsie
Wojciech Krajewski, Magdalena Pychyńska-Pokorska

UKŁAD KRĄŻENIA I ODDECHOWY

Dziecko z bezdechem  
Anna Stańczyk-Przyłuska

Dziecko z dusznością  
Anna Stańczyk-Przyłuska

Dziecko z nadciśnieniem tętniczym
Anna Jander, Marcin Tkaczyk

Dziecko z niewydolnością krążenia  
Zbigniew Krenc

Dziecko z silnym bólem w klatce piersiowej
Zbigniew Krenc

Dziecko z sinicą
Zbigniew Krenc

PROBLEMY METABOLICZNE

Dziecko z biegunką
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Dziecko z krwawieniem z przewodu pokarmowego
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Dziecko z nasilonymi wymiotami
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Dziecko odwodnione
Anna Jander

Dziecko z żółtaczką
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Hiperglikemia i hipoglikemia u dzieci  
Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Myśliwiec

POZOSTAŁE

Bóle głowy u dzieci
Katarzyna Połatyńska

Ból ucha
Krzysztof Trzciński, Magdalena Trzcińska

Drgawki u dziecka
Maciej Chamielec

Dziecko z gorączką
Marcin Tkaczyk, Anna Krakowska

Dziecko z silnym bólem oka
Janusz Michalewski

LEKI I PREPARATY KRWIOPOCHODNE

Dawkowanie leków w stanach nagłych w pediatrii
Jarosław Wilkowski

Zasady przetaczania preparatów krwiopochodnych
w stanach nagłych u dzieci
Małgorzata Zubowska

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE

w wybranych sytuacjach klinicznych

CHIRURGIA

Odmrożenia u dzieci
Wojciech Kuzański

Ostra moszna
Emeryk Samolewicz

Ostry brzuch u dzieci
Mieczysław Miodek

Pokąsanie przez zwierzęta. Profilaktyka tężca i wścieklizny
Marek Krakós

Uraz wielonarządowy  
Mieczysław Miodek

CUKRZYCA I CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE

Przełom nadnerczowy
Maciej Hilczer

Śpiączka w cukrzycy
Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Myśliwiec

Wrodzone wady metabolizmu wymagające pilnej interwencji
Ewa Starostecka, Maciej Hilczer

Zespół utraty soli
Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer

DERMATOLOGIA

Gronkowcowy zespół oparzonej skóry
Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

Toksyczna nekroliza naskórka  
Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

Zespół Stevensa-Johnsona
Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

GASTROLOGIA

Ciało obce w przewodzie pokarmowym
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Krwawienie z żylaków przełyku
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Oparzenie przełyku
Wojciech Kuzański

Ostre zapalenie trzustki u dzieci
Dorota Szałowska-Woźniak, Leokadia Bąk-Romaniszyn

Zaostrzenie przewlekłych chorób zapalnych jelit  
Leokadia Bąk-Romaniszyn

HEMATOLOGIA

Inne ostre stany w hematologii
Beata Zalewska-Szewczyk

Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC)
Beata Zalewska-Szewczyk

KARDIOLOGIA

Nagłe i pilne stany nadciśnieniowe u dzieci
(przełom nadciśnieniowy)
Anna Jander

Zaburzenia rytmu serca wymagające pilnej interwencji
Zbigniew Krenc

Zapalenie mięśnia sercowego
Zbigniew Krenc

NEFROLOGIA I ZABURZENIA ELEKTROLITOWE

Hipernatremia
Marcin Tkaczyk, Anna Jander

Hiponatremia
Marcin Tkaczyk, Anna Jander

Kolka nerkowa
Emeryk Samolewicz

Ostre uszkodzenie nerek
(ostra niewydolność nerek)
Anna Jander

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
Marcin Tkaczyk

NEUROLOGIA I PSYCHIATRIA

Drgawki gorączkowe
Maciej Chamielec

Nagłe stany w jadłowstręcie psychicznym
Anna Śmiech-Mirkiewicz

Ostra ataksja u dzieci.
Problemy dla pediatry w izbie przyjęć i na oddziale pomocy doraźnej  
Janusz Wendorff

Ostre uogólnione osłabienie siły z hipotonią  
Janusz Wendorff

Próba samobójcza
Agnieszka Gmitrowicz

Stan padaczkowy
Maciej Chamielec

Udar mózgu u dzieci
Katarzyna Połatyńska

Zachowania agresywne lub pobudzenie u dziecka
Łukasz Przysło

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Łukasz Przysło

OKULISTYKA

Zapalenie tkanek oczodołu i zapalenie gałki ocznej
Janusz Michalewski

PULMONOLOGIA I LARYNGOLOGIA

Ciało obce w górnych drogach oddechowych
Krzysztof Trzciński, Magdalena Trzcińska

Ciało obce w dolnych drogach oddechowych
Anna Stańczyk-Przyłuska

Ciężkie zapalenie płuc (w tym u chorego na mukowiscydozę)
Anna Stańczyk-Przyłuska

Napad astmy
Anna Stańczyk-Przyłuska

Zespół krupu  
Krzysztof Trzciński, Magdalena Trzcińska

ZATRUCIA

Zatrucie alkoholami u dzieci
Szymon Bernas

Zatrucia grzybami u dzieci
Szymon Bernas

Zatrucia lekami u dzieci
Szymon Bernas

Zatrucie substancjami psychoaktywnymi u dzieci
Szymon Bernas

Zatrucia tlenkiem węgla u dzieci
Szymon Bernas

Stany nagłe. Pediatria

100,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: