Stany nagłe. Pediatria

Stany nagłe. Pediatria

Cena: 100,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 130,00 zł
Nakład wyczerpany

Oddajemy w  Państwa ręce podręcznik „Stany nagłe. Pediatria” przeznaczony dla lekarzy dyżurujących na szpitalnych oddziałach ratunkowych dla dzieci (SOR), w izbach przyjęć oraz na oddziałach pediatrycznych. Zespół autorów mających doświadczenie w  leczeniu stanów nagłych u dzieci przygotował dla Państwa praktyczny opis podstawowych i  częstych sytuacji klinicznych, z  jakimi można się zetknąć w  czasie pracy. W  opracowaniu zawarto kluczowe zasady postępowania w pierwszych dobach od zgłoszenia się pacjenta. Zaproponowano badania diagnostyczne i  postępowanie lecznicze w  zakresie możliwym do wykonania w szpitalu powiatowym. Określono także wskazania oraz zasady przekazania pacjenta do ośrodka specjalistycznego. Podręcznik został podzielony na dwie części – ogólną, poświęconą symptomatologii, oraz część drugą, w której omówiono szczegółowo sytuacje kliniczne i jednostki chorobowe.
W imieniu zespołu Autorów wyrażam nadzieję, że opracowanie posłuży Państwu jako pomoc w podejmowaniu decyzji na dyżurze pediatrycznym.

prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk


Zobacz przykładowy PDF
 

CZĘŚĆ OGÓLNA. OD OBJAWU DO ROZPOZNANIA

WSTRZĄS I RESUSCYTACJA

Resuscytacja oddechowo-krążeniowo-mózgowa u dzieci
Wojciech Krajewski, Izabela Pągowska-Klimek

Anafilaksja (reakcja anafilaktyczna
Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

Dziecko w śpiączce
Szymon Bernas

Dziecko we wstrząsie
Wojciech Krajewski, Magdalena Pychyńska-Pokorska

UKŁAD KRĄŻENIA I ODDECHOWY

Dziecko z bezdechem  
Anna Stańczyk-Przyłuska

Dziecko z dusznością  
Anna Stańczyk-Przyłuska

Dziecko z nadciśnieniem tętniczym
Anna Jander, Marcin Tkaczyk

Dziecko z niewydolnością krążenia  
Zbigniew Krenc

Dziecko z silnym bólem w klatce piersiowej
Zbigniew Krenc

Dziecko z sinicą
Zbigniew Krenc

PROBLEMY METABOLICZNE

Dziecko z biegunką
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Dziecko z krwawieniem z przewodu pokarmowego
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Dziecko z nasilonymi wymiotami
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Dziecko odwodnione
Anna Jander

Dziecko z żółtaczką
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Hiperglikemia i hipoglikemia u dzieci  
Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Myśliwiec

POZOSTAŁE

Bóle głowy u dzieci
Katarzyna Połatyńska

Ból ucha
Krzysztof Trzciński, Magdalena Trzcińska

Drgawki u dziecka
Maciej Chamielec

Dziecko z gorączką
Marcin Tkaczyk, Anna Krakowska

Dziecko z silnym bólem oka
Janusz Michalewski

LEKI I PREPARATY KRWIOPOCHODNE

Dawkowanie leków w stanach nagłych w pediatrii
Jarosław Wilkowski

Zasady przetaczania preparatów krwiopochodnych
w stanach nagłych u dzieci
Małgorzata Zubowska

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE

w wybranych sytuacjach klinicznych

CHIRURGIA

Odmrożenia u dzieci
Wojciech Kuzański

Ostra moszna
Emeryk Samolewicz

Ostry brzuch u dzieci
Mieczysław Miodek

Pokąsanie przez zwierzęta. Profilaktyka tężca i wścieklizny
Marek Krakós

Uraz wielonarządowy  
Mieczysław Miodek

CUKRZYCA I CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE

Przełom nadnerczowy
Maciej Hilczer

Śpiączka w cukrzycy
Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Myśliwiec

Wrodzone wady metabolizmu wymagające pilnej interwencji
Ewa Starostecka, Maciej Hilczer

Zespół utraty soli
Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer

DERMATOLOGIA

Gronkowcowy zespół oparzonej skóry
Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

Toksyczna nekroliza naskórka  
Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

Zespół Stevensa-Johnsona
Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

GASTROLOGIA

Ciało obce w przewodzie pokarmowym
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Krwawienie z żylaków przełyku
Leokadia Bąk-Romaniszyn

Oparzenie przełyku
Wojciech Kuzański

Ostre zapalenie trzustki u dzieci
Dorota Szałowska-Woźniak, Leokadia Bąk-Romaniszyn

Zaostrzenie przewlekłych chorób zapalnych jelit  
Leokadia Bąk-Romaniszyn

HEMATOLOGIA

Inne ostre stany w hematologii
Beata Zalewska-Szewczyk

Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC)
Beata Zalewska-Szewczyk

KARDIOLOGIA

Nagłe i pilne stany nadciśnieniowe u dzieci
(przełom nadciśnieniowy)
Anna Jander

Zaburzenia rytmu serca wymagające pilnej interwencji
Zbigniew Krenc

Zapalenie mięśnia sercowego
Zbigniew Krenc

NEFROLOGIA I ZABURZENIA ELEKTROLITOWE

Hipernatremia
Marcin Tkaczyk, Anna Jander

Hiponatremia
Marcin Tkaczyk, Anna Jander

Kolka nerkowa
Emeryk Samolewicz

Ostre uszkodzenie nerek
(ostra niewydolność nerek)
Anna Jander

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
Marcin Tkaczyk

NEUROLOGIA I PSYCHIATRIA

Drgawki gorączkowe
Maciej Chamielec

Nagłe stany w jadłowstręcie psychicznym
Anna Śmiech-Mirkiewicz

Ostra ataksja u dzieci.
Problemy dla pediatry w izbie przyjęć i na oddziale pomocy doraźnej  
Janusz Wendorff

Ostre uogólnione osłabienie siły z hipotonią  
Janusz Wendorff

Próba samobójcza
Agnieszka Gmitrowicz

Stan padaczkowy
Maciej Chamielec

Udar mózgu u dzieci
Katarzyna Połatyńska

Zachowania agresywne lub pobudzenie u dziecka
Łukasz Przysło

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Łukasz Przysło

OKULISTYKA

Zapalenie tkanek oczodołu i zapalenie gałki ocznej
Janusz Michalewski

PULMONOLOGIA I LARYNGOLOGIA

Ciało obce w górnych drogach oddechowych
Krzysztof Trzciński, Magdalena Trzcińska

Ciało obce w dolnych drogach oddechowych
Anna Stańczyk-Przyłuska

Ciężkie zapalenie płuc (w tym u chorego na mukowiscydozę)
Anna Stańczyk-Przyłuska

Napad astmy
Anna Stańczyk-Przyłuska

Zespół krupu  
Krzysztof Trzciński, Magdalena Trzcińska

ZATRUCIA

Zatrucie alkoholami u dzieci
Szymon Bernas

Zatrucia grzybami u dzieci
Szymon Bernas

Zatrucia lekami u dzieci
Szymon Bernas

Zatrucie substancjami psychoaktywnymi u dzieci
Szymon Bernas

Zatrucia tlenkiem węgla u dzieci
Szymon Bernas

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty