Terapia płodu

Redaktor naukowy:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik
Rok wydania:
2019
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
twarda
Objętość:
327
Wymiary:
210x270
Specjalizacja:
Położnictwo i ginekologia
 • Opis

  Książka zawiera:

  - omówienie wszystkich wad płodu, w których możliwa jest wewnątrzmaciczna korekta zaburzenia,
  - algorytmy postępowania diagnostycznego w poszczególnych wadach,
  - planowanie i przebieg leczenia interwencyjnego wraz z opisem doświadczeń polskich ośrodków. 

  Publikacja omawia wszystkie patologie płodu, które współcześnie mogą być korygowane wewnątrzłonowo. Każdy rozdział składa się z omówienia patofizjologii wady, szczegółowego przedstawienia zasad diagnostyki oraz algorytmu postępowania w danym przypadku.  Podrozdziały dotyczące diagnostyki prenatalnej w sposób dokładny informują o możliwych do wykorzystania nowoczesnych metodach rozpoznawania patologii płodu. Podstawową z nich jest ultrasonografia, wykorzystanie efektu Dopplera i echokardiografia płodu, a także techniki rezonansu magnetycznego. Dzięki miniaturyzacji zbudowano embrio- i fetoskopy, których użycie w połączeniu z precyzyjną ultrasonografią umożliwiło rozszerzenie technik diagnostyczno-terapeutycznych w medycynie płodowej. 

  Terapia płodu jest dość młodą, ale dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny perinatalnej. Wdrożenie idei wewnątrzmacicznej terapii płodu stwarza pojęcie "płodu jako pacjenta" oraz nowy system opieki nad ciężarną i jej nienarodzonym dzieckiem. Możliwość korekcji wewnątrzmacicznej i zmniejszenie destrukcyjnych następstw danej wady i choroby pozwalają na poprawienie wewnątrzmacicznego stanu płodu, jak najdłuższego utrzymania ciąży oraz narodzin noworodków w lepszym stanie ogólnym.

  Przygotowana monografia i proponowane schematy postępowania w terapii wewnątrzmacicznej oparte są na aktualnej wiedzy medycznej i dowodach naukowych z zakresu utrasonografii, położnictwa, neonatologii, genetyki, kardiologii oraz chirurgii dziecięcej.

  Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wywiadu z prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Szaflikiem

 • Spis treści

  Dział I.   Inwazyjna diagnostyka patologii płodu    

  1.  Amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza - Dariusz Borowski, Krzysztof Szaflik 

  Dział II.   Techniki inwazyjne w terapii płodu          

  2.  Fetoskopia, laser, implantacja shuntów, amnioinfuzja, amnioredukcja – Krzysztof Szaflik, Krzysztof Sodowski, Tomasz Szaflik, Bogusław Czajkowski

  Dział III.   Patologie ilości płynu owodniowego

  3. Małowodzie – Krzysztof Szaflik, Mariusz Zimmer, Jacek Brązert, Tomasz Szaflik, Waldemar Krzeszowski

  4. Wielowodzie – Emilia Połczyńska-Kaniak, Krzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Piotr Puacz     

  Dział IV.   Patologie układu moczowego płodu

  5. Uropatie zaporowe – Justyna Wojtera, Anna Piaseczna-Piotrowska, Marek Pietryga, Krzysztof Szaflik

  6. Plastyka balonowa cewki moczowej u płodu - Marzena Dębska, Adam Koleśnik

  Dział V.   Patologie ciąży mnogiej

  7.  Zespół przetoczenia między płodami w ciąży bliźniaczej - Ewa Draga-Zapora, Mariola Ropacka-Lesiak, Krzysztof Szaflik

  8.  Selektywne zahamowanie wzrastania jednego płodu w ciąży bliźniaczej – Małgorzata Świątkowska-Freund, Krzysztof Preis

  9. Zespół anemia – policytemia - Krzysztof Preis, Małgorzata Świątkowska-Freund  

  10. Zespół odwróconego przepływu tętniczego między bliźniętami - Katarzyna Janiak, Krzysztof Szaflik, Mariola Ropacka-Lesiak     

  Dział VI. Patologie klatki piersiowej płodu

  11. Przepuklina przeponowa – procedura FETO – Przemysław Kosiński, Mirosław Wielgoś

  12. Wrodzone zwyrodnienie dróg oddechowych – Magdalena Litwińska, Katarzyna Janiak, Anna Piaseczna-Piotrowska, Krzysztof Szaflik 

  Dział VII. Patologie kardiologiczne płodu

  13. Interwencje kardiologiczne u płodów - Joanna Dangel, Marzena Dębska, Adam Koleśnik

  14. Arytmie u płodu: bradyarytmia - Katarzyna Janiak, Agata Włoch    

  15. Arytmie u płodu: tachyarytmia - Agata Włoch, Katarzyna Janiak    

  16. Monitorowanie stanu wydolności krążenia przed terapią płodu i po niej - Katarzyna Janiak                 

  Dział VIII.   Patologie ośrodkowego układu nerwowego płodu

  17.  Otwarta chirurgia płodu w leczeniu przepukliny oponowo rdzeniowej  – Anita Olejek, Jacek Zamłyński, Ewa Horzelska, Mateusz Zamłyński, Tomasz Horzelski, Agnieszka Pastuszka, Janusz Bohosiewicz, Izabela Herman-Sucharska

  18. Fetoskopia w leczeniu przepukliny oponowo – rdzeniowej / FETO / – Przemysław Kosiński, Robert Brawura Biskupski Samaha, Mirosław Wielgoś

  19. Wodogłowie – Marta Czaj, Magdalena Litwińska, Lech Polis, Krzysztof Szaflik

  Dział IX.  Obrzęk płodu

  20.  Nieimmunologiczny obrzęk płodu – Piotr Kaczmarek, Kamila Sobczuk, Krzysztof Szaflik

  21.  Transfuzje wewnątrzmaciczne - Mirosław Wielgoś, Przemysław Kosiński

  Dział X.  Varia

  22.  Potworniak okolicy krzyżowo – guzicznej - Katarzyna Janiak, Anna Piaseczna-Piotrowska, Krzysztof Szaflik

  23. Wytrzewienie wrodzone - Anna Piaseczna-Piotrowska, Marta Zelga, Krzysztof Szaflik

  24.  Komórki macierzyste - przyszłość w terapii płodu – Rafał Stojko, Jakub Staniczek, Krzysztof Szaflik                     

Książka zawiera:

- omówienie wszystkich wad płodu, w których możliwa jest wewnątrzmaciczna korekta zaburzenia,
- algorytmy postępowania diagnostycznego w poszczególnych wadach,
- planowanie i przebieg leczenia interwencyjnego wraz z opisem doświadczeń polskich ośrodków. 

Publikacja omawia wszystkie patologie płodu, które współcześnie mogą być korygowane wewnątrzłonowo. Każdy rozdział składa się z omówienia patofizjologii wady, szczegółowego przedstawienia zasad diagnostyki oraz algorytmu postępowania w danym przypadku.  Podrozdziały dotyczące diagnostyki prenatalnej w sposób dokładny informują o możliwych do wykorzystania nowoczesnych metodach rozpoznawania patologii płodu. Podstawową z nich jest ultrasonografia, wykorzystanie efektu Dopplera i echokardiografia płodu, a także techniki rezonansu magnetycznego. Dzięki miniaturyzacji zbudowano embrio- i fetoskopy, których użycie w połączeniu z precyzyjną ultrasonografią umożliwiło rozszerzenie technik diagnostyczno-terapeutycznych w medycynie płodowej. 

Terapia płodu jest dość młodą, ale dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny perinatalnej. Wdrożenie idei wewnątrzmacicznej terapii płodu stwarza pojęcie "płodu jako pacjenta" oraz nowy system opieki nad ciężarną i jej nienarodzonym dzieckiem. Możliwość korekcji wewnątrzmacicznej i zmniejszenie destrukcyjnych następstw danej wady i choroby pozwalają na poprawienie wewnątrzmacicznego stanu płodu, jak najdłuższego utrzymania ciąży oraz narodzin noworodków w lepszym stanie ogólnym.

Przygotowana monografia i proponowane schematy postępowania w terapii wewnątrzmacicznej oparte są na aktualnej wiedzy medycznej i dowodach naukowych z zakresu utrasonografii, położnictwa, neonatologii, genetyki, kardiologii oraz chirurgii dziecięcej.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wywiadu z prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Szaflikiem

Dział I.   Inwazyjna diagnostyka patologii płodu    

1.  Amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza - Dariusz Borowski, Krzysztof Szaflik 

Dział II.   Techniki inwazyjne w terapii płodu          

2.  Fetoskopia, laser, implantacja shuntów, amnioinfuzja, amnioredukcja – Krzysztof Szaflik, Krzysztof Sodowski, Tomasz Szaflik, Bogusław Czajkowski

Dział III.   Patologie ilości płynu owodniowego

3. Małowodzie – Krzysztof Szaflik, Mariusz Zimmer, Jacek Brązert, Tomasz Szaflik, Waldemar Krzeszowski

4. Wielowodzie – Emilia Połczyńska-Kaniak, Krzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Piotr Puacz     

Dział IV.   Patologie układu moczowego płodu

5. Uropatie zaporowe – Justyna Wojtera, Anna Piaseczna-Piotrowska, Marek Pietryga, Krzysztof Szaflik

6. Plastyka balonowa cewki moczowej u płodu - Marzena Dębska, Adam Koleśnik

Dział V.   Patologie ciąży mnogiej

7.  Zespół przetoczenia między płodami w ciąży bliźniaczej - Ewa Draga-Zapora, Mariola Ropacka-Lesiak, Krzysztof Szaflik

8.  Selektywne zahamowanie wzrastania jednego płodu w ciąży bliźniaczej – Małgorzata Świątkowska-Freund, Krzysztof Preis

9. Zespół anemia – policytemia - Krzysztof Preis, Małgorzata Świątkowska-Freund  

10. Zespół odwróconego przepływu tętniczego między bliźniętami - Katarzyna Janiak, Krzysztof Szaflik, Mariola Ropacka-Lesiak     

Dział VI. Patologie klatki piersiowej płodu

11. Przepuklina przeponowa – procedura FETO – Przemysław Kosiński, Mirosław Wielgoś

12. Wrodzone zwyrodnienie dróg oddechowych – Magdalena Litwińska, Katarzyna Janiak, Anna Piaseczna-Piotrowska, Krzysztof Szaflik 

Dział VII. Patologie kardiologiczne płodu

13. Interwencje kardiologiczne u płodów - Joanna Dangel, Marzena Dębska, Adam Koleśnik

14. Arytmie u płodu: bradyarytmia - Katarzyna Janiak, Agata Włoch    

15. Arytmie u płodu: tachyarytmia - Agata Włoch, Katarzyna Janiak    

16. Monitorowanie stanu wydolności krążenia przed terapią płodu i po niej - Katarzyna Janiak                 

Dział VIII.   Patologie ośrodkowego układu nerwowego płodu

17.  Otwarta chirurgia płodu w leczeniu przepukliny oponowo rdzeniowej  – Anita Olejek, Jacek Zamłyński, Ewa Horzelska, Mateusz Zamłyński, Tomasz Horzelski, Agnieszka Pastuszka, Janusz Bohosiewicz, Izabela Herman-Sucharska

18. Fetoskopia w leczeniu przepukliny oponowo – rdzeniowej / FETO / – Przemysław Kosiński, Robert Brawura Biskupski Samaha, Mirosław Wielgoś

19. Wodogłowie – Marta Czaj, Magdalena Litwińska, Lech Polis, Krzysztof Szaflik

Dział IX.  Obrzęk płodu

20.  Nieimmunologiczny obrzęk płodu – Piotr Kaczmarek, Kamila Sobczuk, Krzysztof Szaflik

21.  Transfuzje wewnątrzmaciczne - Mirosław Wielgoś, Przemysław Kosiński

Dział X.  Varia

22.  Potworniak okolicy krzyżowo – guzicznej - Katarzyna Janiak, Anna Piaseczna-Piotrowska, Krzysztof Szaflik

23. Wytrzewienie wrodzone - Anna Piaseczna-Piotrowska, Marta Zelga, Krzysztof Szaflik

24.  Komórki macierzyste - przyszłość w terapii płodu – Rafał Stojko, Jakub Staniczek, Krzysztof Szaflik                     

Terapia płodu

149,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: