Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych wyd. II

Redaktor naukowy:
prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Rok wydania:
2023
Objętość:
480
Wymiary:
163 x 243 mm
Specjalizacja:
Medycyna rodzinna, Pediatria, Kardiologia
 • Opis

  Minęło 8 lat, od czasu, kiedy ukazało się I wydanie książki „Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych”. Publikacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a krąg odbiorców okazał się szerszy niż ten, do którego była adresowana.
  Korzystali z niej lekarze szkolący się w kardiologii dziecięcej, a także lekarze innych specjalizacji. Książka została doceniona również przez ministra zdrowia, który w 2016 roku uhonorował autorów nagrodą zespołową.

  Równocześnie, z upływem czasu, zmieniły się niektóre zalecenia towarzystw naukowych odnośnie diagnostyki i leczenia wad serca. Upowszechniły się nowoczesne badania obrazowe. Ukazały się zaktualizowane wydania podręczników anglojęzycznych z dziedziny kardiologii dziecięcej oraz liczne ciekawe artykuły. Podążając za dynamicznym postępem nauk medycznych, zespół autorów przygotował nowe, uaktualnione wydanie książki.

  Ogólna koncepcja publikacji została zachowana. Niektóre rozdziały dotyczące ogólnych zagadnień pozostały niezmienione. Część szczegółowa została wzbogacona o opis najnowszych osiągnięć diagnostyczno-terapeutycznych wad serca u dzieci i najnowsze zalecenia. Piśmiennictwo zostało uaktualnione, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe pozycje wzbogacające współczesną wiedzę. Przygotowano dwa nowe rozdziały dotyczące zaburzeń rytmu u dzieci z wadami serca, oraz arytmii pooperacyjnych. Całość stanowi kompleksowe, nowoczesne opracowanie, adresowane do szerokiej rzeczy personelu medycznego zaangażowanego w opiekę nad dziećmi i młodzieżą z wadami serca.

   

  Publikacja zawiera:

  - szczegółowe omówienie poszczególnych typów wad wrodzonych wad serca

  - zasady diagnostyki wraz z bogatą dokumentacją z badań, co ułatwia zrozumienie podstaw teoretycznych i interpretację wyników

  - opis możliwości leczenia zabiegowego metodami kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii

  - przewodnik dla lekarzy sprawujących opiekę ambulatoryjną nad dzieckiem z wadą wrodzoną serca (zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, fizjoterapii, pielęgnacji dzieci)

   

  Wydanie drugie „Wad serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych” zostało:

  - wzbogacone o opis najnowszych osiągnięć diagnostyczno-terapeutycznych wad serca u dzieci i najnowsze zalecenia

  - rozszerzone o dwa nowe rozdziały dotyczące zaburzeń rytmu u dzieci z wadami serca oraz arytmii pooperacyjnych.

   

  ---

   

  Recenzje:

  Książka powinna być obowiązkową lekturą dla pediatrów i lekarzy rodzinnych, bowiem pozwoli poszerzyć i uaktualnić wiedzę na temat wad wrodzonych serca u dzieci. Może być też przydatna, gdy do poradni, szpitala trafi pacjent z objawami sugerującymi wadę wrodzoną serca. Wówczas należy otworzyć podręcznik na odpowiedniej stronie i przeczytać o objawach i postępowaniu w tym przypadku. Gratuluję autorom. 

  - prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, Klinika Pediatrii CMKP, Warszawa 

    

  „Wady serca u dzieci” są dedykowane wszystkim lekarzom, zarówno opieki podstawowej, lekarzom rodzinnym, nefrologom i kardiologom, przygotowującym się do egzaminów specjalizacyjnych, jak i praktykującym specjalistom różnych dziedzin. Nazwiska autorów gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i najbardziej aktualne informacje o wadach serca u dzieci. Książka jest wyróżniającą się pozycją spośród wydanych w ostatnim okresie publikacji medycznych ze względu na wartości merytoryczne, naukowe i praktyczne.  

   - dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska, Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Spis treści

  1.      Powstawanie wrodzonych wad serca u dzieci. Diagnostyka prenatalna - Maria Respondek-Liberska

  2.      Symptomatologia wrodzonych wad serca u dzieci - Bożena Werner

  3.      Postępowanie diagnostyczne u dziecka zpodejrzeniem wady serca - Bożena Werner

  4.      Odrębności i interpretacja EKG u dzieci - Anna Piórecka-Makuła, Agnieszka Tomik

  5.      Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej - Beata Kucińska

  6.      Ubytek przegrody międzykomorowej - Jacek Skiendzielewski

  7.      Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej - Radosław Pietrzak

  8.      Przetrwały przewód tętniczy - Halszka Kamińska

  9.      Okienko aortalno-płucne - Małgorzata Gołąbek-Dylewska

  10.   Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych - Małgorzata Gołąbek-Dylewska

  11.   Wady zastawki płucnej - Jacek Skiendzielewski

  12.   Wady zastawki aorty - Bożena Werner, Anna Piórecka-Makuła

  13.   Wady łuku aorty - Tomasz Floriańczyk

  14.   Wrodzone anomalie tętnic wieńcowych - Bożena Werner

  15.   Wady zastawki dwudzielnej - Aldona Siwińska, Bożena Werner

  16.   Zespół niedorozwoju lewego serca - Anna Mazurek-Kula, Jadwiga A. Moll

  17.   Przełożenie wielkich pni tętniczych - Jadwiga A. Moll, Krzysztof W. Michalak

  18.   Skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych - Andrzej Rudziński, Piotr Weryński, Zbigniew Kordon

  19.   Wspólny pień tętniczy - Agnieszka Tomik

  20.   Tetralogia Fallota - Radosław Pietrzak

  21.   Atrezja płucna - Barbara Wójcicka-Urbańska

  22.   Odejście obu pni tętniczych z prawej komory serca (dwuodpływowa prawa komora) - Aldona Siwińska

  23.   Atrezja zastawki trójdzielnej - Anna Piórecka-Makuła

  24.   Anomalia Ebsteina - Bożena Werner

  25.   Pojedyncza komora - Beata Kucińska

  26.   Najczęstsze zaburzenia rytmu u pacjentów z wrodzonymi wadami serca - Piotr Wieniawski, Tomasz Książczyk

  27.   Leczenie interwencyjne wrodzonych wad serca u dzieci - Krzysztof Godlewski

  28.   Leczenie kardiochirurgiczne wrodzonych wad serca - Maciej Aleksander Karolczak

  29.   Postępowanie po leczeniu interwencyjnym i kardiochirurgicznym wad serca - Bożena Werner

  30.   Najczęstsze zaburzenia rytmu serca po leczeniu kardiochirurgicznym wad serca - Tomasz Książczyk, Piotr Wieniawski

  31.   Opieka pediatry i lekarza rodzinnego nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca - Bożena Werner

  32.   Pielęgnowanie dziecka z wrodzoną wadą serca w domu - Edyta Wesołowska, Beata Kucińska

  33.   Fizjoterapia dzieci z wrodzonymi wadami serca - Agnieszka Adameczek-Stolarska

  34.   Wysiłek fizyczny u dzieci z wrodzonymi wadami serca przed i po leczeniu interwencyjnym i kardiochirurgicznym - Barbara Wójcicka-Urbańska

  35.   Problemy psychologiczne i jakość życia dzieci z wrodzonymi wadami serca - Karolina Łobodda, Izabela Janiec

Minęło 8 lat, od czasu, kiedy ukazało się I wydanie książki „Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych”. Publikacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a krąg odbiorców okazał się szerszy niż ten, do którego była adresowana.
Korzystali z niej lekarze szkolący się w kardiologii dziecięcej, a także lekarze innych specjalizacji. Książka została doceniona również przez ministra zdrowia, który w 2016 roku uhonorował autorów nagrodą zespołową.

Równocześnie, z upływem czasu, zmieniły się niektóre zalecenia towarzystw naukowych odnośnie diagnostyki i leczenia wad serca. Upowszechniły się nowoczesne badania obrazowe. Ukazały się zaktualizowane wydania podręczników anglojęzycznych z dziedziny kardiologii dziecięcej oraz liczne ciekawe artykuły. Podążając za dynamicznym postępem nauk medycznych, zespół autorów przygotował nowe, uaktualnione wydanie książki.

Ogólna koncepcja publikacji została zachowana. Niektóre rozdziały dotyczące ogólnych zagadnień pozostały niezmienione. Część szczegółowa została wzbogacona o opis najnowszych osiągnięć diagnostyczno-terapeutycznych wad serca u dzieci i najnowsze zalecenia. Piśmiennictwo zostało uaktualnione, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe pozycje wzbogacające współczesną wiedzę. Przygotowano dwa nowe rozdziały dotyczące zaburzeń rytmu u dzieci z wadami serca, oraz arytmii pooperacyjnych. Całość stanowi kompleksowe, nowoczesne opracowanie, adresowane do szerokiej rzeczy personelu medycznego zaangażowanego w opiekę nad dziećmi i młodzieżą z wadami serca.

 

Publikacja zawiera:

- szczegółowe omówienie poszczególnych typów wad wrodzonych wad serca

- zasady diagnostyki wraz z bogatą dokumentacją z badań, co ułatwia zrozumienie podstaw teoretycznych i interpretację wyników

- opis możliwości leczenia zabiegowego metodami kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii

- przewodnik dla lekarzy sprawujących opiekę ambulatoryjną nad dzieckiem z wadą wrodzoną serca (zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, fizjoterapii, pielęgnacji dzieci)

 

Wydanie drugie „Wad serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych” zostało:

- wzbogacone o opis najnowszych osiągnięć diagnostyczno-terapeutycznych wad serca u dzieci i najnowsze zalecenia

- rozszerzone o dwa nowe rozdziały dotyczące zaburzeń rytmu u dzieci z wadami serca oraz arytmii pooperacyjnych.

 

---

 

Recenzje:

Książka powinna być obowiązkową lekturą dla pediatrów i lekarzy rodzinnych, bowiem pozwoli poszerzyć i uaktualnić wiedzę na temat wad wrodzonych serca u dzieci. Może być też przydatna, gdy do poradni, szpitala trafi pacjent z objawami sugerującymi wadę wrodzoną serca. Wówczas należy otworzyć podręcznik na odpowiedniej stronie i przeczytać o objawach i postępowaniu w tym przypadku. Gratuluję autorom. 

- prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, Klinika Pediatrii CMKP, Warszawa 

  

„Wady serca u dzieci” są dedykowane wszystkim lekarzom, zarówno opieki podstawowej, lekarzom rodzinnym, nefrologom i kardiologom, przygotowującym się do egzaminów specjalizacyjnych, jak i praktykującym specjalistom różnych dziedzin. Nazwiska autorów gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i najbardziej aktualne informacje o wadach serca u dzieci. Książka jest wyróżniającą się pozycją spośród wydanych w ostatnim okresie publikacji medycznych ze względu na wartości merytoryczne, naukowe i praktyczne.  

 - dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska, Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

1.      Powstawanie wrodzonych wad serca u dzieci. Diagnostyka prenatalna - Maria Respondek-Liberska

2.      Symptomatologia wrodzonych wad serca u dzieci - Bożena Werner

3.      Postępowanie diagnostyczne u dziecka zpodejrzeniem wady serca - Bożena Werner

4.      Odrębności i interpretacja EKG u dzieci - Anna Piórecka-Makuła, Agnieszka Tomik

5.      Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej - Beata Kucińska

6.      Ubytek przegrody międzykomorowej - Jacek Skiendzielewski

7.      Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej - Radosław Pietrzak

8.      Przetrwały przewód tętniczy - Halszka Kamińska

9.      Okienko aortalno-płucne - Małgorzata Gołąbek-Dylewska

10.   Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych - Małgorzata Gołąbek-Dylewska

11.   Wady zastawki płucnej - Jacek Skiendzielewski

12.   Wady zastawki aorty - Bożena Werner, Anna Piórecka-Makuła

13.   Wady łuku aorty - Tomasz Floriańczyk

14.   Wrodzone anomalie tętnic wieńcowych - Bożena Werner

15.   Wady zastawki dwudzielnej - Aldona Siwińska, Bożena Werner

16.   Zespół niedorozwoju lewego serca - Anna Mazurek-Kula, Jadwiga A. Moll

17.   Przełożenie wielkich pni tętniczych - Jadwiga A. Moll, Krzysztof W. Michalak

18.   Skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych - Andrzej Rudziński, Piotr Weryński, Zbigniew Kordon

19.   Wspólny pień tętniczy - Agnieszka Tomik

20.   Tetralogia Fallota - Radosław Pietrzak

21.   Atrezja płucna - Barbara Wójcicka-Urbańska

22.   Odejście obu pni tętniczych z prawej komory serca (dwuodpływowa prawa komora) - Aldona Siwińska

23.   Atrezja zastawki trójdzielnej - Anna Piórecka-Makuła

24.   Anomalia Ebsteina - Bożena Werner

25.   Pojedyncza komora - Beata Kucińska

26.   Najczęstsze zaburzenia rytmu u pacjentów z wrodzonymi wadami serca - Piotr Wieniawski, Tomasz Książczyk

27.   Leczenie interwencyjne wrodzonych wad serca u dzieci - Krzysztof Godlewski

28.   Leczenie kardiochirurgiczne wrodzonych wad serca - Maciej Aleksander Karolczak

29.   Postępowanie po leczeniu interwencyjnym i kardiochirurgicznym wad serca - Bożena Werner

30.   Najczęstsze zaburzenia rytmu serca po leczeniu kardiochirurgicznym wad serca - Tomasz Książczyk, Piotr Wieniawski

31.   Opieka pediatry i lekarza rodzinnego nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca - Bożena Werner

32.   Pielęgnowanie dziecka z wrodzoną wadą serca w domu - Edyta Wesołowska, Beata Kucińska

33.   Fizjoterapia dzieci z wrodzonymi wadami serca - Agnieszka Adameczek-Stolarska

34.   Wysiłek fizyczny u dzieci z wrodzonymi wadami serca przed i po leczeniu interwencyjnym i kardiochirurgicznym - Barbara Wójcicka-Urbańska

35.   Problemy psychologiczne i jakość życia dzieci z wrodzonymi wadami serca - Karolina Łobodda, Izabela Janiec

Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych wyd. II

171,00 zł

190,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 190,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: