Aktualności

Wydarzyło się w psychiatrii

Opracowała Monika Stelmach

Dla młodzieży z zaburzeniami odżywiania

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu będzie leczyć pacjentów z bulimią i anoreksją. Uchwałę dotyczącą rozszerzenia działalności o Oddział Terapii Zaburzeń Odżywiania i Emocjonalnych dla Dzieci i Młodzieży w sosnowieckim centrum podjęli radni sejmiku woj. śląskiego.

Oddział będzie dysponował 15 łóżkami. Jak pisali w uzasadnieniu samorządowcy, w województwie śląskim są oddziały stricte psychiatryczne dla dzieci, tymczasem do szpitali trafia coraz więcej młodych pacjentów ze schorzeniami o podłożu emocjonalnym czy wynikającymi z uzależnień.

Wsparcie dla żołnierzy

Szpital Wojskowy w Lublinie chce otworzyć oddział psychiatryczny. Pomoc w nim otrzymaliby głównie żołnierze wracający z misji. Placówka obejmuje województwa lubelskie i podkarpackie, gdzie stacjonuje 41 jednostek wojskowych.

Jej zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej opieki żołnierzom, których część zmaga się z syndromem stresu bojowego. Dziś placówka musi ich odsyłać do innych szpitali. Oddział psychiatryczny liczyłby 15 łóżek i najprawdopodobniej powstałby w jednym z budynków po byłej jednostce wojskowej.

W przyszłym roku szpital będzie ubiegał się o środniki unijne na remont oddziału, a następnie o kontrakt z NFZ.

Nadzieja dla uzależnionych

W Wapienicy koło Bielska-Białej po latach starań Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” otworzyła punkt konsultacyjny ds. uzależnień. Pomoc znajdzie tu młodzież, która ma za sobą eksperymenty z narkotykami, hazardem czy nałogowym korzystaniem z internetu.

Chociaż placówka powstała z myślą o nieletnich, specjaliści zapowiadają, że nikogo nie odeślą z kwitkiem, przyjmą też dorosłych. Na początku punkt konsultacyjny będzie działał trzy dni w tygodniu, docelowo codziennie. Utworzono go dzięki finansowemu wsparciu gminy. Porady są udzielane bezpłatnie.

Niedoszacowana opieka

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z wnioskiem o zweryfikowanie wyceny usług opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Zdaniem RPD jest ona nieadekwatna do ponoszonych kosztów. I tak w jednym z największych szpitali psychiatrycznych wycena świadczeń NFZ wynosi 204,84 zł za osobodzień, a realny koszt wskazywany przez szpital to 274,68 zł. W związku z tym, w pierwszym kwartale na oddziałach młodzieżowych odnotowano stratę w działalności na kwotę 67 505,39 zł. Zdaniem RPD taki stan rzeczy może prowadzić do znacznego wydłużenia czasu oczekiwania na realizację świadczeń lub do zaprzestania ich realizacji.

Nowy konsultant ds. psychiatrii dzieci i młodzieży

Psychiatria dziecięca i młodzieżowa ma nowego konsultanta krajowego. Prof. dr hab. med. Tomasza Wolańczyka zastąpiła dr hab. med. Małgorzata Janas-Kozik – ordynator oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu-Klimontowie oraz adiunkt w Katedrze Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Poza tym dr hab. Janas-Kozik jest członkiem Zarządu Głównego PTP, a od dwóch kadencji przewodniczącą Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP oraz śląskim konsultantem wojewódzkim ds. psychiatrii dzieci i młodzieży.

Suwałki się rozbudowują

12 mln zł będzie kosztować rozbudowa Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach, gdzie ma być dobudowane jedno piętro o pow. 2 tys. metrów kwadratowych. Zostanie tam umieszczony Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Obecnie jest w nim 40 miejsc, po rozbudowie przybędzie kolejne 20. Powstanie także punkt wsparcia i informacji dla pacjentów z zaburzeniami psychogeriatrycznymi oraz ich rodzin. W ramach projektu zaplanowano także przeprowadzenie specjalistycznych kursów z dziedziny psychogeriatrii i opieki długoterminowej oraz kursów językowych litewskiego i rosyjskiego dla personelu, bowiem szpital chce w przyszłości leczyć pacjentów z tych krajów.

Do góry