Aktualności

Wydarzyło się w psychiatrii

Iwona Dudzik

Za niskie płace w Szczecinie

Psychiatrzy ze szpitala SP SZOZ „Zdroje” w Szczecinie wystosowali pismo o dramatycznej sytuacji kadrowej do wojewody, marszałka województwa i konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii.

W minionym roku z pracy w szpitalu zrezygnowało pięciu psychiatrów, a nowych nie ma. Jarosław Kaczmarek, zastępca dyrektora ds. lecznictwa psychiatrycznego szpitala, wyjaśnił, że placówka szuka specjalistów, ale nikt się nie zgłasza ze względu na niskie płace. Z powodu braku lekarzy oddziałom psychiatrycznym może grozić zamknięcie.

W Zdrojach są dwa oddziały psychiatryczne – w sumie 180 łóżek, a także rehabilitacja (60 miejsc) i oddział opiekuńczy (60 miejsc). Opiekę pacjentom zapewnia obecnie dziewięciu psychiatrów i siedmiu rezydentów.

Spór o przeprowadzkę

Oddział Psychosomatyczny Szpitala Miejskiego przy ul. Słowackiego w Przemyślu ma być przeniesiony do Żurawicy do Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego. Przeciwny pomysłowi jest konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dla województwa podkarpackiego, dr Maciej Kuligowski, który uważa, że ten oddział musi mieć szybki i pełny dostęp do diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i konsultacji wielospecjalistycznych. W wojewódzkim szpitalu w Żurawicy, który ma ściśle psychiatryczny profil, takiego zaplecza brak.

Czas na e-biegłych

O usprawnieniu współpracy między biegłymi sądowymi a wymiarem sprawiedliwości dyskutowali psychiatrzy sądowi podczas konferencji z okazji 10-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, która odbyła się 10 lutego w Szczecinie.

Jak podkreśla dr n. med. Jerzy Pobocha, prezes towarzystwa, praktykę biegłych sądowych powinny usprawnić nowoczesne formy współpracy.

Obecnie obowiązujące procedury są uciążliwe. Na przykład biegli otrzymują wszystkie tomy spraw, choć część merytoryczna stanowi tyko ich fragment. Innym archaicznym wymogiem jest osobiste uczestnictwo biegłego na rozprawie. – Wiele sądów dysponuje aparaturą do zdalnego przesłuchiwania świadków koronnych. Można ją wykorzystać do przesłuchania biegłych. Wirtualna obecność oszczędza nam wielogodzinnych podróży do sądu i rozpraw, ale wciąż jest bardzo słabo rozpowszechniona – mówi „Psychiatrii po Dyplomie” dr Pobocha. Wnioski dotyczące e-biegłych zostaną przedstawione ministrowi sprawiedliwości.

NIK: fiasko programu

Najwyższa Izba Kontroli skrytykowała realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) w latach 2011-2015. Według NIK nie poprawiła się dostępność świadczeń opieki psychiatrycznej. W programie założono odejście od modelu izolacyjnego postępowania z chorymi psychicznie na rzecz środowiskowego modelu psychiatrii. Podstawą miały być centra zdrowia psychicznego – te jednak nie powstały.

Program przewidywał m.in. działania mające ograniczyć problem samobójstw. Tymczasem w okresie jego realizacji liczba prób samobójczych zakończonych zgonem wzrosła o ponad 60 proc. – z 3839 w 2011 roku do 6165 w 2014 roku.

NIK zwraca uwagę, że za tworzenie centrów zdrowia psychicznego miały być odpowiedzialne samorządy, te jednak nie otrzymały niezbędnego wsparcia. NFZ nie przygotował projektu finansowania świadczeń dla pilotażowego programu wdrożenia modelu opieki psychiatrycznej. Nie mógł jednak tego zrobić, ponieważ wcześniej minister zdrowia nie określił zasad tego pilotażu – tłumaczy NIK.

Odnosząc się do zarzutów NIK, resort zdrowia wskazał zbyt krótki czas na realizację zadań i brak jednorodnej opinii środowiska opieki psychiatrycznej np. w kwestii zmian organizacyjnych.

Gostynin pęka w szwach

Ministerstwo Zdrowia planuje rozbudowę Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Przewidziany na dziesięć miejsc Ośrodek Terapii Zachowań Dyssocjalnych dla najniebezpieczniejszych przestępców seksualnych nie jest w stanie pomieścić wszystkich, którzy są do niego kierowani. Obecnie przebywa tam 40 osób, które mają zaburzenia psychiczne i nadal mogą stwarzać zagrożenie dla życia innych.

Dyrekcja ośrodka od dwóch lat, czyli dość szybko po otwarciu, podnosiła problem przepełnienia i konieczności rozbudowy. Zespół ekspertów powołany przez Ministerstwo Zdrowia zaopiniował projekt utworzenia nowego obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego. W sumie powstać ma sześć oddziałów po dziesięć łóżek. Poziom zabezpieczeń ma odpowiadać wymogom XXI wieku.

Do góry