Aktualności

Wydarzyło się w psychiatrii

Iwona Dudzik

Konieczna rejestracja zachowań samobójczych

­­– Należy dążyć do stworzenia Krajowego Rejestru Zachowań Samobójczych ­– poinformowała prof. Agnieszka Gmitrowicz, przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego, przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Choć próby samobójcze są głównym czynnikiem ryzyka samobójstw tzw. dokonanych, to nie ma w kraju centralnego rejestru tych zachowań. Wprawdzie Komenda Główna Policji sprawozdaje niedokonane samobójstwa, ale tylko te zgłoszone, które nie odzwierciedlają prawdziwej skali problemu. Liczba prób samobójczych wielokrotnie przewyższa liczbę samobójstw dokonanych. Od stycznia 2017 roku KGP gromadzi dane na podstawie zmodyfikowanego formularza, który pozwala na porównanie sprawozdawczości samobójstw z danymi GUS. Jak tłumaczy prof. Gmitrowicz, dzięki monitorowaniu zachowań samobójczych będzie można poznać uwarunkowania tego zjawiska i podjąć działania prewencyjne, także w grupach podwyższonego ryzyka.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Koordynowana opieka w Myślenicach i Skawinie

W Myślenicach i Skawinie rozpoczęły działalność nowe poradnie zdrowia psychicznego i oddziały dzienne prowadzone przez Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego [...]

Większe prawa osób ubezwłasnowolnionych

Większą ochronę praw osób kierowanych bez ich zgody do domów pomocy społecznej przewiduje nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która weszła [...]

Szpital w Kościanie przejdzie modernizację

Ponad 5 mln zł dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie. Decyzję podjął zarząd województwa [...]

Ujawnienie nazwisk a terapia przestępców seksualnych

Mimo protestu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego od stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło publiczny rejestr sprawców przestępstw seksualnych. Umieszczone są w nim dane osób [...]
Do góry