Aktualności naukowe

Starzejące się komórki u pacjentów z ChAD

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Naukowcy z Tajwanu przedstawili wyniki metaanalizy dotyczącej długości telomerów u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) – jak się wydaje, komórki tych osób starzeją się znacznie szybciej niż komórki osób zdrowych.

Telomer to niekodujące zakończenie każdego chromosomu, rodzaj czapeczki chroniącej chromosom przed uszkodzeniem. Jest to też swego rodzaju licznik życia komórki – u osób zdrowych telomer skraca się o mniej więcej 30 par zasad rocznie. Jego całkowita długość wynosi od 5 do 15 tys. par, więc wydaje się, że zapas jest duży, ale już skrócenie do 2800 oznacza, że komórka jest stara lub wręcz obumierająca. Z tego względu naukowcy przyjmują, że długość telomeru jest komórkowym biomarkerem starzenia się.

Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że skrócenie telomeru występuje u osób z ChAD. Wyliczono, że ich komórki mogą być „starsze” o 10-13 lat w porównaniu z komórkami osób zdrowych w tym samym wieku. Kilka późniejszych badań nie wykazało jed...

Zdaniem badaczy ich metaanaliza jest pierwszą, która wyraźnie potwierdziła występowanie skrócenia długości telomerów w grupie osób z ChAD. Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska są zaburzenia immunologiczne i procesy zapalne, choć autorzy przyznają...

W 2018 roku opublikowano także inną pracę, nieuwzględnioną w tajwańskiej metaanalizie, ponieważ materiał do badania nie pochodził z leukocytów, lecz z komórek śluzówki jamy ustnej. W badanej grupie (łącznie 217 osób) znalazło się 63 pacjentów z Ch...

Do góry