Pytania i odpowiedzi

Ślub przyczyną lęku i nietypowej przyjemności

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Czytelniczka „Psychiatrii po Dyplomie” zwróciła się do mnie z pytaniem: Spotkałam się z przypadkiem mężczyzny, który dwukrotnie dosłownie uciekł sprzed ołtarza. Co jest tego przyczyną? Czy w swojej praktyce miał Pan do czynienia z podobną sytuacją?


Motyw ucieczki sprzed ołtarza występuje w filmach, w literaturze, ale rzadko jest opisywany w piśmiennictwie specjalistycznym. Rezygnacja z zawarcia małżeństwa tuż przed ceremonią ślubną nie jest niczym zaskakującym i zdarza się m.in. w przypadkach małżeństw aranżowanych przez rodziców, w szczególnych sytuacjach, np. gdy zawarcie małżeństwa miało być formą ukarania drugiej osoby, zrobienia jej na złość, ale w ostatniej chwili przed niefortunną decyzją przychodzi otrzeźwienie. Podobnie bywa w przypadku, gdy motywem zawarcia małżeństwa jest ciąża. Pod wpływem rodziny, znajomych czy własnych przemyśleń dochodzi do zmiany decyzji. Znane są mi zatem tego typu sytuacje, kiedy goście czekają na pana młodego czy pannę młodą, ale nagle okazuje się, że ślubu nie będzie. Samo życie.

Do góry