Realia pandemii

Pacjent ze schizofrenią w dobie COVID-19

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Klinika Psychiatryczna, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, Pruszków

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia

ul. Partyzantów 2/4

05-802 Pruszków

e-mail: aszulc@wum.edu.pl

 • Wpływ pandemii COVID-19 na stan somatyczny i psychiczny chorych na schizofrenię
 • Leczenie psychiatryczne pacjentów w bieżących realiach medycznych i społecznych – trudności i wyzwania
 • Kluczowe cele i wskazówki dotyczące terapii, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej


Pandemia COVID-19 przyniosła wiele problemów w opiece psychiatrycznej: izolację społeczną, ograniczony dostęp zarówno do opieki psychiatrycznej, jak i ogólnomedycznej, nasilenie lęku, obawy przed zakażeniem, obawy o przyszłość, obawy o bliskich itd. Profesjonaliści opiekujący się osobami cierpiącymi na schizofrenię już przed pandemią obserwowali pewne tendencje, które można powiązać ze zmianą sposobu chorowania. W tym zakresie dominują takie zjawiska, jak:

 • przeważające objawy negatywne
 • uciążliwe zaburzenia funkcji poznawczych
 • uporczywe objawy psychotyczne
 • brak współpracy
 • uzależnienia i podwójna diagnoza.

Podstawowe cele leczenia, kluczowe w terapii schizofrenii, stały się jeszcze istotniejsze w dobie pandemii. Należą do nich:

 • zdrowienie
 • remisja objawowa
 • zapobieganie nawrotom
 • zapobieganie toksyczności kolejnych epizodów psychozy
 • objawy negatywne i dysfunkcja poznawcza
 • zdrowienie mózgu
 • wczesna interwencja.

Powstały również dodatkowe dylematy:

 • kontakt z pacjentem – kontakt twarzą w twarz, telemedycyna
 • z drugiej strony – kontakt z profesjonalistami
 • gorszy dostęp do opieki – wyrównanie braków
 • redukcja stresu emocjonalnego, lęku
 • poprawa współpracy w leczeniu
 • współpraca z rodziną, opiekunami
 • unikanie pogorszenia stanu psychicznego
 • unikanie hospitalizacji
 • unikanie potencjalnego zakażenia w szpitalu
 • stosowanie leków długo działających (niestety w niektórych ośrodkach dostęp do iniekcji był utrudniony!).

„Czy mój syn/moja córka ma większe ryzyko zachorowania na COVID-19?” – często spotykamy się z takim pytaniem, a ostatnio także: „Czy mój syn/moja córka może otrzymać szczepionkę przeciwko COVID-19?”.

W czasie przygotowywania tego artykułu do druku choroba wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 dotknęła na świecie już ponad 260 mln, a zmarło ponad 5 mln chorych.

Schizofrenia jest również bardzo poważnym schorzeniem, związanym z dużym obciążeniem współchorobowością somatyczną i ryzykiem zgonów. W związku z tym ważna jest odpowiedź na pytanie, czy osoby ze schizofrenią są obarczone większym ryzykiem zakażenia, większą chorobowością i śmiertelnością w związku z infekcją SARS-CoV-2.

Problemy somatyczne chorych na schizofrenię w dobie pandemii

Dane pokazują, że starszy wiek i choroby współistniejące zwiększają ryzyko śmierci z powodu COVID-19, a pacjenci ze schizofrenią wykazują współchorobowość somatyczną na poziomie 70% (najczęściej stwierdza się otyłość, cukrzycę oraz zaburzenia ukła...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Problemy somatyczne chorych na schizofrenię w dobie pandemii

Dane pokazują, że starszy wiek i choroby współistniejące zwiększają ryzyko śmierci z powodu COVID-19, a pacjenci ze schizofrenią wykazują współchorobowość somatyczną [...]

Ryzyko współwystępowania schizofrenii i powikłań COVID-19

Ostatnie badania potwierdzają, że u osób cierpiących na schizofrenię ryzyko zachorowania na COVID-19 jest większe, są one także bardziej zagrożone ciężkim [...]

Leczenie schizofrenii w dobie COVID-19

Chorzy na COVID-19 często doświadczają rożnego rodzaju zaburzeń psychicznych, a u osób już chorujących np. na schizofrenię może wystąpić zaostrzenie objawów5. [...]

Podsumowanie

Epidemia COVID-19 jest ogromnym wyzwaniem dla całego społeczeństwa. Istotne zmiany w zakresie życia codziennego, związane m.in. z wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych i [...]

Do góry