Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Redaktor Naczelny „Psychiatrii po Dyplomie”

Small galecki piotr pryw opt

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Szanowni Państwo!

Przygotowując słowo wstępne do poprzedniego numeru „Psychiatrii po Dyplomie”, sądziłem, że sytuacje stresowe wynikające z pandemii niedługo będziemy mieć za sobą. Świat ciągle zaskakuje nas jednak nowymi wyzwaniami, a obecna sytuacja związana z wojną jest obiektywnym stresorem dla milionów ludzi.

Z tego powodu zdecydowaliśmy, że temat przewodni kwietniowego numeru będzie dotyczył złożonego zespołu stresu pourazowego – nowej jednostki chorobowej, która pojawia się w klasyfikacji ICD-11. Autorka artykułu poświęconego temu zagadnieniu – dr hab. n. med. Anna Mosiołek – przedstawia najważniejsze cechy tego zaburzenia oraz przybliża dokładnie różnicę między złożonym zespołem stresu pourazowego a zaburzeniami osobowości typu borderline.

W bieżącym wydaniu „Psychiatrii po Dyplomie” nieco przekornym ujęciem trudnego tematu dzieli się z Czytelnikami dr n. med. Grzegorz Opielak. Autor ukazuje w pozytywnym świetle wyzwania, które spotkały go w okresie pandemii.

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz przyzwyczaił nas już do tego, że w swoim artykule przedstawia intrygujące pytanie zadane przez Czytelnika, na które udziela równie interesującej odpowiedzi. Tym razem podjął się tematu związanego z pornografią i wpływem tego zjawiska na zdrowie seksualne oraz związki partnerskie. Jak wynika z przytoczonych badań, kontakt z pornografią aż o 40% zwiększa ryzyko rozwodu (dwukrotnie w ciągu 2 lat od rozpoczęcia korzystania z pornografii i aż o 86% po 6 latach trwania związku).

W kolejnym artykule zamieszczonym w kwietniowym wydaniu dr hab. n. med. Adam Wysokiński przybliża możliwości leczenia schizofrenii lekoopornej z objawami pozytywnymi. Szczególnie interesujące są spostrzeżenia dotyczące czynników predykcyjnych lekooporności oraz informacje o aktualnych wskazaniach do stosowania klozapiny.

Problematykę farmakoterapii porusza także artykuł poświęcony miejscu lurazydonu w leczeniu psychiatrycznym, opracowany przez dr n. med. Katarzynę Bliźniewską-Kowalską i piszącego te słowa. Lurazydon to nowa substancja, która ma zastosowanie w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. W Polsce jest zarejestrowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży od 13 r.ż. Co ciekawe, jego stosowanie nie jest obarczone ryzykiem metabolicznym.

Kolejny wartościowy artykuł opracowała prof. dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. Autorka analizuje rozpowszechnienie zaburzeń lękowych, depresyjnych, zespołu stresu pourazowego oraz zaburzeń snu w aspekcie pocovidowym. Do najistotniejszych wniosków płynących z tej pracy należy fakt, że wszystkie wymienione zaburzenia psychiczne oraz COVID-19 łączy mobilizacja układu immunologicznego.

Ważne zagadnienie dotyczące związku między psyche i soma poruszają również prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska oraz dr n. med. Ewa Stefańska. W swojej pracy omawiają aktualne zalecenia żywieniowe, starając się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy sposób odżywiania może wpływać na zdrowie psychiczne. Lektura artykułu wszystko wyjaśni.

Aktualne wydanie „Psychiatrii po Dyplomie” zamyka artykuł Kamila Saramowicza, studenta Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ten młody naukowiec w autorski sposób przedstawia zagadnienia hipokampalnej neurogenezy u osób dorosłych i jej wpływu na zaburzenia depresyjne. To ciekawy artykuł także dlatego, że opisuje wpływ leków przeciwdepresyjnych na zjawisko neurogenezy.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi tekstami zachęcam Państwa, by sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując program edukacyjny.

Jeszcze raz zapraszam do lektury!

Do góry