Temat numeru

Złożony zespół stresu pourazowego a zaburzenia osobowości – diagnostyka różnicowa

dr hab. n. med. Anna Mosiołek

Klinika Psychiatryczna, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Anna Mosiołek

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

ul. Partyzantów 2/4

05-802 Pruszków

e-mail: manitka@tlen.pl

  • Nowa kategoria diagnostyczna w ICD-11 – złożony zespół stresu pourazowego (CPTSD)
  • Różnicowanie z zaburzeniami osobowości typu borderline (BPD) i zespołem stresu pourazowego (PTSD)
  • Podobieństwa i różnice w obrazie klinicznym CPTSD i BPD; rola traumy w diagnostyce różnicowej


Złożony zespół stresu pourazowego (CPTSD – complex post-traumatic stress disorder) to nowa kategoria diagnostyczna umieszczona w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-111-4. Dyskusje naukowe dotyczące zasadności jej wyodrębnienia są jednak prowadzone już od kilkudziesięciu lat. Judith Herman w swoich badaniach zauważyła, że pewne typy wielokrotnie powtarzanych, traumatycznych przeżyć mogą się kumulować, dając obraz traumy złożonej5. CPTSD składa się z 6 grup objawów, w tym 3 kryteriów PTSD (ponownego doświadczania, unikania i nadmiernej czujności). Oprócz podstawowych objawów PTSD w kryteriach diagnostycznych uwzględniono: rozregulowanie w zakresie przetwarzania emocji, samoorganizacji (w tym integralności cielesnej; występowanie trudności interpersonalnych) oraz bezpieczeństwa w relacjach (w tym obecność negatywnego przekonania o sobie)2,5-7.

Wraz z powstaniem nowej kategorii diagnostycznej pojawiły się głosy, że jest ona tożsama z zaburzeniami osobowości typu borderline (BPD – borderline personality disorder) lub stanowi podtyp tych zaburzeń. Podważano również samą zasadność jej wyodrębniania. W związku z tym warto spróbować dokonać przeglądu fenomenologii klinicznej i neurobiologii BPD, PTSD i CPTSD.

Pomimo wielu cech wspólnych dla obu rozpoznań związek CPTSD z BPD stoi nadal pod znakiem zapytania. Podstawową różnicą między nimi wydaje się to, że choć przebycie traumy w przeszłości jest częste u osób z BPD, to nie stanowi o rozpoznaniu tego zaburzenia8,9. W przeciwieństwie do BPD, wielokrotna trauma jest nieodłącznym elementem rozpoznania CPTSD. W obu zaburzeniach mamy do czynienia ze współchorobowością psychiatryczną. W badaniu, które przeprowadzili Grant i wsp. (2008 r.), stwierdzono, że ok. 30% osób spełniających kryteria PTSD lub BPD jednocześnie spełniało kryteria innego zaburzenia psychicznego. Co ciekawe, u ok. 40% osób z osobowością typu borderline występował w pewnym momencie życia epizod PTSD10. Jednocześnie długoletnia obserwacja osób z BPD wykazała, że u 85% z tych, u których rozpoznawano PTSD, wycofały się objawy zespołu stresu pourazowego11.

Złożony zespół stresu pourazowego (CPTSD)

Trauma jest jednym z podstawowych kryteriów diagnostycznych służących do rozpoznawania CPTSD. Złożona trauma w CPTSD jest zdefiniowana jako wydarzenie lub seria wydarzeń o charakterze wyjątkowo zagrażającym lub katastrofalnym, długotrwałe lub powt...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zaburzenia osobowości typu borderline (BPD)

W przypadku BPD etiologia zaburzenia jest niejednorodna, a przebyta trauma może być tylko jednym z czynników etiologicznych. Uważa się, że ok. [...]

Podobieństwa i różnice obu diagnoz

Kryteria diagnostyczne dla BPD i PTSD różnią się w zakresie zarówno ich definicji jakościowych, jak i cech diagnostycznych, niemniej wydaje się, [...]

Podsumowanie

Pomimo licznych podobieństw zarówno w etiologii, jak i obrazie CPTSD i BPD, wydaje się, że są to dwa odrębne zespoły diagnostyczne, [...]

Do góry