Choroby współistniejące

Występowanie migreny w chorobach i zaburzeniach psychicznych

prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff

Poradnia Neurologii Dziecięcej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff

Poradnia Neurologii Dziecięcej

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289

93-338 Łódź

e-mail: janusz_wendorff@o2.pl

  • Migrena u osób z zaburzeniami psychicznymi – skala i znaczenie problemu
  • Potencjalne wspólne mechanizmy rozwoju omawianych chorób
  • Specyfika leczenia migreny u pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi

Migrena: definicja, rozpowszechnienie, zespoły bólowe

Migrena jest chorobą przewlekłą objawiającą się głównie atakami nasilonych bólów głowy z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami oraz zwiększoną wrażliwością na bodźce zewnętrzne. Jest to schorzenie o podłożu genetycznym (z dziedziczeniem o charakterze monogenowym lub – częściej – wieloczynnikowym), ze znacznym udziałem czynników zewnętrznych mających wpływ na częstość i występowanie objawów.

Rozpowszechnienie migreny w populacji ogólnej jest większe u kobiet. Wprawdzie do 7 r.ż. wskaźniki zapadalności są podobne u obu płci, ale po 7 r.ż. stosunek płci żeńskiej do męskiej wynosi już 3:2. Występowanie migreny u dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat szacuje się na 10%, w przypadku dorosłych – na 13%1.

Wśród czynników prowokujących szczególne znaczenie mają: stres, wysiłek fizyczny, leki (np. doustne środki antykoncepcyjne, nitraty).

Migrena nie jest jednolitą jednostką chorobową – pod tą nazwą kryje się kilka zespołów. Przede wszystkim wyróżnia się migrenę bez aury i z aurą, ale w piśmiennictwie opisuje się także m.in. dziecięce zespoły okresowe poprzedzające migrenę, migrenę siatkówkową czy powikłania migreny: stan migrenowy, uporczywą aurę, migrenę przewlekłą, migrenowy zawał mózgu, napady padaczkowe wywołane migreną oraz tzw. migrenę prawdopodobną2.

Współwystępowanie migreny u osób z zaburzeniami psychicznymi

Wyniki badań dotyczących tego, czy u osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi częstość występowania migreny różni się w stosunku do populacji ogólnej w tym samym wieku, pozostają niejednoznaczne. Nie ma również zbyt wielu prac dotyczących szcz...

Do góry