Per aspera ad astra

Rola suplementacji w zaburzeniach depresyjnych

lek. Zuzanna Peła

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Zuzanna Peła

Klinika Psychiatrii Dorosłych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

e-mail: zuzanna.pela@gmail.com

  • Depresja – choroba naszych czasów?
  • Aż 1/3 pacjentów cierpi na depresję oporną na leczenie
  • Czy witaminy, makro- i mikroelementy mogą być przydatne w profilaktyce zaburzeń depresyjnych lub w augmentacji ich leczenia?

Zaburzenia depresyjne stanowią bez wątpienia poważny problem współczesnej medycyny. Według aktualnych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization) szacuje się, że na depresję cierpi ok. 3,8% globalnej populacji, przy czym dotyka ona 5,0% osób dorosłych. W przypadku osób powyżej 60 r.ż. odsetek ten jest jeszcze większy i wynosi 5,7%. Łącznie na depresję choruje ok. 280 mln ludzi na całym świecie, częściej kobiety niż mężczyźni1. Co ważne, zaburzenia depresyjne znacząco obniżają jakość życia i w skali globalnej należą do najistotniejszych czynników przyczyniających się do niepełnosprawności (7,5% YLD – years lived with disability), mogą także prowadzić do samobójstwa2.

W Polsce na zaburzenia depresyjne cierpi ok. 1,5 mln osób. Aby podkreślić wagę problemu, jakim są zaburzenia depresyjne, warto zaznaczyć, że zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 2021 r. epizody depresyjne (F32 wg klasyfikacji ICD-10) były odpowiedzialne za 2% dni absencji chorobowej wg rankingu jednostek chorobowych powodujących najdłuższą absencję chorobową z tytułu choroby własnej, plasując się na 8 miejscu w tej ocenie. Przed nimi, z chorób oznaczonych kodem F, znajdowały się jedynie zaburzenia adaptacyjne3.

Obecnie dostępnych jest wiele metod leczenia, również farmakologicznego, depresji. Mimo to szacuje się, że tylko u 60-70% pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi występuje odpowiedź na standardowe leczenie przeciwdepresyjne. Aż u 1/3 pacjentów można stwierdzić depresję oporną na leczenie4. Tym samym ważne wydaje się poszukiwanie nie tylko nowych możliwości farmakoterapii, lecz także metod wspomagających profilaktykę i leczenie zaburzeń depresyjnych.

Na tym tle istotna staje się kwestia suplementacji składników odżywczych. Czy witaminy, makro- i mikroelementy mogą okazać się przydatne w profilaktyce zaburzeń depresyjnych lub w augmentacji ich leczenia?

Kwas foliowy (folacyna, witamina B9) – witamina układu nerwowego

Kwas foliowy występuje w żywności głównie w warzywach liściowych, wątrobie, orzechach i drożdżach – w postaci folianów. Jest to witamina z grupy B niezbędna w procesie podziału komórki, wytwarzania osłonki mielinowej włókien nerwowych, stanowi tak...

Co istotne, okazuje się, że kwas foliowy ma również wpływ na samopoczucie i rozwój zaburzeń depresyjnych. Badania wskazują, że osoby z zaburzeniami depresyjnymi dostarczają organizmowi mniej tego składnika oraz mają niższe stężenie kwasu foliowego...

Do góry