Farmakoterapia

Nowoczesne terapie obesitologiczne a interakcje z lekami psychiatrycznymi

dr hab. n. med. Monika Szulińska1
dr n. med. Agnieszka Ratajczak2
prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański1

1Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
2Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne, Kościan

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Monika Szulińska

e-mail: monikaszulinska@ump.edu.pl

  • Otyłość – choroba naszych czasów
  • Interakcje między nowoczesnymi lekami zarejestrowanymi do leczenia otyłości a lekami psychiatrycznymi
  • Zestawienie dwóch perspektyw: lekarza zajmującego się leczeniem otyłości i psychiatry

Leczenie choroby otyłościowej jest niewątpliwie wyzwaniem naszych czasów. Zachorowalność w tym zakresie systematycznie wzrasta, przyczyniając się do rozwoju wielu powikłań, a tym samym zwiększając ryzyko przedwczesnych zgonów.

Wyzwania terapeutyczne wynikające z otyłości wiążą się z występowaniem wielu czynników, a najważniejszym z nich jest złożona patogeneza tej choroby, zdecydowanie wykraczająca poza mechanizmy zarządzające tkanką tłuszczową i funkcjonowaniem przewodu pokarmowego. Niezwykle istotną rolę w utrzymywaniu homeostazy energetycznej organizmu odgrywa również, a może przede wszystkim, ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Nowoczesna farmakoterapia otyłości powinna zatem oddziaływać nie tylko na tkanki obwodowe, lecz także na wybrane struktury tego układu.

Eksperci z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w leczeniu otyłości opracowali „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na otyłość 2022”, w których przedstawiono aktualne zasady diagnostyki i leczenia tej przewlekłej choroby. W artykule omawiamy najistotniejsze kwestie dotyczące farmakoterapii otyłości i ewentualnych interakcji farmaceutyków stosowanych w leczeniu choroby otyłościowej z lekami psychiatrycznymi.

Nowoczesne terapie obesitologiczne a interakcje z lekami psychiatrycznymi

Z perspektywy lekarza leczącego otyłość

Leki zarejestrowane do leczenia otyłości

Farmakoterapia jest częścią kompleksowej strategii leczenia otyłości. Podobnie jak w innych chorobach przewlekłych, świadomość licznych zagrożeń zdrowotnych sprawia, że nieskuteczność postępowania niefarmakologicznego powinna być wskazaniem do wdrożenia farmakoterapii.

Leczenie farmakologiczne należy stosować nie tylko u chorych na otyłość, lecz także u części osób z nadwagą. Trzeba jednak podkreślić, że przed włączeniem leku powinno się podjąć terapię niefarmakologiczną, jeżeli pacjent nie był wcześniej poddany tej formie leczenia.

Zgodnie z obowiązującymi wskazaniami leczenie farmakologiczne stosuje się u osób dorosłych (≥18 r.ż.)*, z wyjściową wartością wskaźnika masy ciała (BMI – body mass index) ≥30 kg/m2 lub ≥27 kg/m2, z przynajmniej jedną chorobą współistniejącą związaną z nieprawidłową masą ciała, taką jak zaburzenia gospodarki węglowodanowej (stan przedcukrzycowy lub cukrzyca typu 2), nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia lub obturacyjny bezdech senny, w połączeniu z dietą o obniżonej kaloryczności i ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowoczesne terapie obesitologiczne a interakcje z lekami psychiatrycznymi

Farmakoterapia jest częścią kompleksowej strategii leczenia otyłości. Podobnie jak w innych chorobach przewlekłych, świadomość licznych zagrożeń zdrowotnych sprawia, że nieskuteczność postępowania [...]

Podsumowanie

Zarówno z punktu widzenia lekarza zajmującego się leczeniem choroby otyłościowej, jak i z punktu widzenia psychiatry bardzo istotne jest posiadanie wiedzy [...]

Do góry