Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Redaktor Naczelny „Psychiatrii po Dyplomie”

Small galecki piotr pryw opt

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Drodzy Czytelnicy!

Numer 1/2024 „Psychiatrii po Dyplomie” pragnę rozpocząć od powitania Państwa w nowym roku, głęboko wierząc, że nadchodzący czas przyniesie wiele dobrych zmian, które nam, lekarzom, pozwolą w poczuciu bezpieczeństwa wypełniać swoje powołanie wobec pacjentów.

Czołowym tematem bieżącego wydania jest „Rola mikrobioty i zastosowanie preparatów mikrobiologicznych w leczeniu objawów psychiatrycznych związanych z ME/CFS”. Dr Joanna Jurek w ciekawy i przystępny sposób przedstawia zależności pomiędzy właściwym składem mikrobioty jelitowej, zdrowiem mózgu i dobrym samopoczuciem fizycznym oraz psychicznym. Zwraca również uwagę na korzystny wpływ suplementacji w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że coraz częściej postulowana rola mikrobioty jelitowej w rozwoju schorzeń neurologicznych i neurodegeneracyjnych, w tym choroby Parkinsona lub Alzheimera, oraz w występowaniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych, które można już uznać za choroby cywilizacyjne, niejako wymusza na nas poszukiwanie nowych rozwiązań, wspomagających standardową terapię i dających szansę złagodzenia objawów doświadczanych przez pacjentów.

Lutowy numer czasopisma jest po brzegi wypełniony wartościowymi artykułami, które, jak sądzę, wzbudzą zainteresowanie Czytelników. Zaczynając od felietonów naukowych – na pierwszych stronach czasopisma dr hab. Małgorzata Urban-Kowalczyk porusza temat depresji okołoporodowej, która wydaje się wciąż niedostatecznie dostrzeganym problemem. Pozytywnym aspektem jest jednak to, że współpraca między psychiatrami a ginekologami we właściwej opiece nad pacjentkami doznającymi tego typu zaburzeń staje się coraz intensywniejsza. O swoich doświadczeniach zawodowych w tym zakresie wspomina autorka artykułu. Warto nadmienić, że do problemu depresji poporodowej oraz wpływu chorób somatycznych na jej występowanie nawiązują w tym numerze również młodzi naukowcy pod kierunkiem lek. Justyny Sobolewskiej-Nowak.

Jak zawsze polecam także zapoznanie się z felietonem naukowym prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza – tym razem dotyczy on sprawców przestępstw z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Czym wyróżnia się ta grupa na tle pozostałych? Dowiedzą się Państwo z artykułu.

Do zagadnień z pogranicza prawa i psychiatrii nawiązuje również dr Agnieszka Welento-Nowacka. Ocena ryzyka ponowienia czynu zabronionego z perspektywy psychiatrycznej stanowi ważne zagadnienie. Autorka prezentuje narzędzia i procedury stosowane w tym zakresie oraz przedstawia wyzwania na przyszłość z uwzględnieniem polskiej specyfiki.

Kolejny artykuł, do którego lektury zachęcam, dotyczy zagadnień seksuologicznych. Dr Monika Szymańska i prof. Zbigniew Lew-Starowicz poruszają problematykę występujących u kobiet zaburzeń pożądania i podniecenia seksualnego oraz zaburzeń bólowych związanych z penetracją.

Jak wspomniałem, lutowy numer „Psychiatrii po Dyplomie” przedstawia szerokie spektrum tematów, które z pewnością zaspokoją potrzebę zgłębiania wiedzy i odświeżenia informacji. Zawarte w tym wydaniu teksty skłaniają ponadto do filozoficznej refleksji i namysłu nad przyszłością. W tym kontekście gorąco polecam Państwu zapoznanie się z artykułem poświęconym perspektywom rozwoju psychoterapii. Dr Wojciech Drath i mgr Ryszard Matląg opisują nowe technologie wykorzystywane w tej dziedzinie. Czy sztuczna inteligencja zastąpi psychoterapeutę? Na to pytanie warto sobie odpowiedzieć po lekturze pracy, ukazującej zarówno możliwości, jak i ograniczenia nowoczesnych technologii w postępowaniu psychoterapeutycznym. W tym miejscu nie omieszkam również zaprosić Państwa do przeczytania artykułu lek. Wiktora Orlofa i prof. Napoleona Waszkiewicza, którzy po raz kolejny poruszają na naszych łamach wątki związane z duchowością, religijnością oraz ich wpływem na zdrowie człowieka. Tym razem w nawiązaniu do teorii ewolucji. Warto zwrócić uwagę na wskazaną w pracy potrzebę integrowania różnych punktów widzenia oraz wdrażania interdyscyplinarnych praktyk do opieki zdrowotnej.

Na zakończenie pozwoliłem sobie zostawić zaproszenie do lektury wywiadu, który można określić jako wisienkę na torcie – ozdobę całego numeru. Dr Aleksandra Lewandowska w rozmowie z Justyną Wojteczek porusza problematykę aktualnych wyzwań w farmakoterapii zaburzeń psychiatrycznych u dzieci i młodzieży. Kondycja psychiczna młodego pokolenia bezdyskusyjnie budzi niepokój. Dane statystyczne nie napawają optymizmem w tym zakresie. O problemach, z którymi zmagają się osoby opiekujące się dziećmi i nastolatkami w kryzysie psychicznym, oraz o perspektywach psychiatrii dziecięcej w Polsce przeczytają Państwo w naszym czasopiśmie.

Podsumowując: lutowy numer „Psychiatrii po Dyplomie” przedstawia wiele złożonych, ale i wartościowych, bliskich naszym codziennym zmaganiom tematów. Jako lekarze mamy obowiązek nieustannego dokształcania się i podążania za wiedzą każdą dostępną drogą. Dlatego jestem dumny, że na łamach naszego czasopisma wypowiada się tylu znakomitych specjalistów, umożliwiając Czytelnikom realizację wspomnianego zadania. Pozostawiam w Państwa rękach świetnie opracowany numer, w nadziei, że każdy wyniesie z niego coś dla siebie.

Do góry