Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Redaktor Naczelny „Stanów Nagłych po Dyplomie”

Small 1 t hryniewiecki2 ww00 opt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Szanowni Państwo!

Przed nami kolejny numer „Stanów Nagłych po Dyplomie”, w którym jak zwykle znajdują się interesujące artykuły z różnych dziedzin medycyny, dotyczące zarówno diagnostyki, jak i leczenia. Tradycyjnie dominuje obszar chorób wewnętrznych i chirurgii – napady duszności w przebiegu astmy i innych chorób obturacyjnych, ostry ból stawów, ostre stany związane z przepuklinami czy postępowanie z ranami. Tym razem jednak szczególnie zwracają uwagę tematy związane z wypadkami, takimi jak urazy gałki ocznej, oparzenia przełyku czy zwłaszcza amputacje palców. Właśnie artykuł poruszający ten ostatni problem szczególnie polecam.

Sezon wiosenno-letnich prac ogrodowych i rolniczych sprzyja występowaniu urazów i amputacji w obrębie kończyn, choć oczywiście problem jest aktualny cały rok. Autorzy artykułu wskazują na dostępną w Polsce od wielu lat możliwość nowoczesnego leczenia niektórych z tych urazów poprzez replantację. W tym kontekście przybliżenie w artykule podstaw odpowiedniego przygotowania, przechowywania i transportu amputowanych części oraz kontaktu z ośrodkami specjalistycznymi zajmującymi się replantacją jest niezwykle ważne. Jak podkreślono, zarówno odpowiednia ocena pacjenta, zakresu i rodzaju urazu, jak i czas odgrywają kluczową rolę i powodzenie zabiegu replantacji jest w dużym stopniu od nich uzależnione. Rozpowszechnienie tej wiedzy powinno szczególnie dotyczyć lekarzy SOR-ów, izb przyjęć, pogotowia ratunkowego oraz ratowników medycznych, którzy jako pierwsi mają kontakt z poszkodowanym pacjentem. Dodatkowe informacje, opis przygotowania amputatu do transportu i formularz zgłoszenia pacjenta do Serwisu Replantacyjnego znajdują się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna również wiąże się z dużą liczbą urazów kończyn, chociaż ze względu na ich charakter i oddalenie od ośrodków specjalistycznych niestety nie kwalifikują się one do opisanego leczenia. Podstawową rolę będą tutaj odgrywały odpowiednie zabezpieczenie i leczenie chirurgiczne kikutów, a następnie protezowanie.

W tych trudnych czasach mimo wszystko życzę miłej lektury!

Do góry