Prawo

Ile godzin tygodniowo powinien pracować personel pomocniczy?

Magda Szrejner

Państwowa Inspekcja Pracy specjalnie dla Medical Tribune Stomatologia porządkuje przepisy mówiące o zatrudnianiu pomocy w gabinecie stomatologicznym

– Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, które odwiedzają gabinety stomatologiczne, różnią się w interpretacji przepisów, czy personel pomocniczy powinien być zatrudniony na 8 godzin dziennie, czy na 7 godzin i 35 minut – skarżą się nasi czytelnicy. Postanowiliśmy sprawdzić, co dokładnie mówi prawo i zasięgnąć informacji u źródła, czyli w centrali PIP. Oto, co udało nam się ustalić.

Przepisy reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), gdzie w art. 93 ust. 1 czytamy, że czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy. Odstępstwa od tej ogólnej zasady wymieniono w ust. 2 i 3 tego artykułu. Mówią one, że czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W praktyce oznacza to, że każdego pracownika obsługi zatrudnionego w gabinecie, którego zaliczamy do personelu medycznego, a więc pomoc stomatologiczną, higienistkę, asystentkę stomatologiczną oraz każdego pracownika świadczącego usługi medyczne, musimy zatrudnić na 37 godz. 55 minut tygodniowo. Co zaś z pozostałym personelem, na przykład rejestratorką? Skoro jest zatrudniona w podmiocie leczniczym, powinna zdaniem niektórych pracować dokładnie taką samą liczbę godzin. Przepisy regulują jednak zatrudnienie dla osób, które nazywają pracownikami obsługi (a także dla pracowników technicznych i gospodarczych). Te osoby muszą być zatrudnione w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli przeciętnie 8 godzin dziennie. Ale uwaga! Jak przestrzegają urzędnicy PIP, „pracodawca powinien w aktach prawa wewnętrznego dokonać kwalifikacji występujących u niego stanowisk pracy, czyli określić jednoznacznie, które stanowiska należą do stanowisk obsługi albo technicznych lub gospodarczych. Brak takiej regulacji – w przypadkach budzących wątpliwości – skutkuje stosowaniem norm z art. 93 ust. 1 ustawy”. Czyli warto pamiętać, by w dokumentach wewnętrznych naszej praktyki wyraźnie sformułować, że zatrudniona przez nas rejestratorka jest pracownikiem obsługi gabinetu stomatologicznego. W przeciwnym razie kontrolerzy mogą zakwestionować, że pracuje 8 godzin dziennie, a nie 7 i 35 minut.■

Do góry