Badania

Candida spp. a rak jamy ustnej

Mgr inż. Agnieszka Machul

mgr inż. Diana Mikołajczyk

Rola mikroorganizmów w procesie kancerogenezy zyskuje coraz większe zainteresowanie

Istnieje wiele czynników, których związek z występowaniem raka jamy ustnej podlega szczegółowym badaniom. Wśród nich wyróżnia się: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, złą higienę jamy ustnej czy zakażenia wirusowe. W ostatnim czasie jako niezależny czynnik ryzyka wystąpienia nowotworu jamy ustnej wymienia się obecność grzybów z rodzaju Candida spp.

Rak jamy ustnej to ósmy najczęściej diagnozowany typ nowotworu ludzkiego. W skali światowej wśród nowotworów złośliwych zajmuje ósme miejsce dla kobiet oraz trzynaste dla mężczyzn. W ostatnim 50-leciu pomimo znacznego postępu w zakresie chirurgii ogólna śmiertelność pacjentów borykających się z tą chorobą się nie zmieniła.

Kandydoza a kancerogeneza

Candida spp. to oportunistyczny patogen grzybiczy, który może powodować szerokie spektrum uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, w tym kandydozę przewlekłą hiperplastyczną (leukoplakia grzybicza). Przypuszcza się, że ten wariant kandydozy jamy ustn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kandydoza a kancerogeneza

Candida spp. to oportunistyczny patogen grzybiczy, który może powodować szerokie spektrum uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, w tym kandydozę przewlekłą hiperplastyczną [...]

Czynniki ryzyka raka jamy ustnej

Spośród grzybów drożdżopodobnych izolowanych z jamy ustnej chorych z nowotworem Candida albicans występuje najliczniej. Gatunek ten jest najważniejszym patogenem kandydozy. Mniej [...]

Dalsze badania

Ocenia się, że 15-20 proc. guzów u ludzi jest wynikiem stanów zapalnych spowodowanych przez infekcje. Trwała kolonizacja nabłonka lub błony śluzowej, [...]
Do góry