Aktualności

Stomatologia dziecięca zaistnieje w kampanii wyborczej?

Magda Szrejner

Czy premier Ewa Kopacz zajmie się na szybko problemem pedodoncji? Chce tego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który wystosował do urzędującej szefowej rządu apel z prośbą o zabranie głosu w sprawie opieki dentystycznej nad najmłodszymi pacjentami.

– To dobrze, że stomatologia dziecięca została wpisana na listę priorytetowych dziedzin medycyny oraz że zdecydowano się na rozszerzenie lakowania pierwszych zębów trzonowych do ósmego roku życia, o co zabiegałem. Są to jednak zmiany zbyt małe w s...

Do góry