Opis przypadku

Implantacja w strefie estetycznej

Lek. dent. Hanna Marcinowska

Prywatna praktyka stomatologiczna w Poznaniu

Odbudowa właściwej linii dziąseł oraz brodawki pomiędzy dwoma implantami jest niezbędna do pozytywnego końcowego efektu estetycznego

Implantacja w strefie estetycznej zawsze jest wyzwaniem dla lekarza implantologa lub całego zespołu. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli dotyczy uzupełnienia dwóch sąsiadujących ze sobą zębów u pacjenta z wysoką linią uśmiechu.
Położenie implantów we wszystkich trzech wymiarach oraz zachowanie odpowiedniej odległości między nimi, a co za tym idzie – dobranie odpowiedniego rodzaju i rozmiaru implantów, jest niezbędnym warunkiem powodzenia zabiegu.
Jak pokazują badania, zastosowanie zasady 3 × 3 × 3 może znacznie zwiększyć szansę uzyskania pożądanego efektu estetycznego. Zasada ta dotyczy umiejscowienia platformy implantu 3 mm od przewidywanego brzegu dziąsłowego korony od strony wargowej, środek implantu powinien być umieszczony 3 mm podniebiennie od brzegu wargowego korony oraz 3 mm odległości między implantami muszą zostać zachowane.
Również rodzaj uzupełnienia tymczasowego ma wpływ na końcowy efekt uzupełnienia protetycznego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Pacjentka będąca w 11. tygodniu ciąży straciła chwilowo przytomność i upadła w łazience. W wyniku upadku i uderzenia o wannę złamaniu [...]
Do góry