Badania

Czy sinus lift zwiększa ryzyko zapalenia zatok przynosowych?

Opracował lek. dent. Bartosz Stańczyk

Naukowcy poszukują klucza do minimalizowania powikłań po wszczepieniu implantów

Leczenie braków zębowych za pomocą implantów jest metodą, w której odsetek niepowodzeń jest stosunkowo niski. Naukowcy z ośrodków akademickich starają się poprawić te wyniki poprzez badanie najczęściej występujących powikłań wszczepiania implantów.

Zapalenie zatoki po implantacji

Uważa się, że wynika ono z zakażenia zatoki bakteriami pochodzącymi z jamy ustnej. Wydaje się jednak, że małe perforacje błony śluzowej nie powodują zakażenia u zdrowych pacjentów. Jednak im większa perforacja, tym większe ryzyko przemieszczenia się do jamy zatoki fragmentów kości, które mogą powodować stan zapalny. We wcześniejszych badaniach za przyczynę powstania stanu zapalnego podaje się obrzęk pooperacyjny, który powoduje zamknięcie ujścia zatoki szczękowej do jamy nosowej.

W implantologii szczególne wyzwanie stanowi implantacja w rejonie zębów bocznych szczęki. Postępujący zanik wyrostka zębodołowego szczęki oraz bliskość wypełnionej powietrzem zatoki szczękowej zmniejszają ilość kości dostępnej jako łoże dla wszcze...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zapalenie zatok przynosowych

W czasopiśmie „Head & Neck Medicine” opublikowano artykuł opisujący retrospektywne badanie tureckich naukowców na temat powikłania implantacji w szczęce połączonej z [...]

Przebieg badania

Tureckie badanie było retrospektywne – sprawdzono dokumentację medyczną 94 pacjentów implantologicznych, którym wszczepiono 268 implantów w kości szczęki. Zabieg implantacji był [...]

Wyniki i wnioski

Jednostronne zapalenie zatoki szczękowej stwierdzono u czterech spośród 94 pacjentów. Wszystkie osoby miały wykonywane obustronny zabieg sinus lift. Troje z tych [...]
Do góry