Stomatologia zachowawcza

Infiltracja próchnicy początkowej żywicą o niskiej lepkości

Lek. dent. Renata Zielińska

Dr hab. med., prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik zakładu: dr hab. med., prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Technika ta stwarza możliwość zahamowania próchnicy początkowej


Współczesny model leczenia próchnicy jako choroby o podłożu infekcyjnym powinien być oparty na pięciu zasadach:

  • wykrywaniu początkowych zmian próchnicowych przy użyciu odpowiednich metod diagnostycznych;
  • redukcji bakterii próchnicotwórczych przez modyfikację flory bakteryjnej pacjenta i prowadzoną edukację prozdrowotną;
  • remineralizacji i zahamowaniu początkowych zmian próchnicowych;
  • minimalnym i oszczędnym opracowaniu ubytków;
  • naprawie uszkodzonych wypełnień zamiast ich wymiany.[1,2]

Dzisiejsza stomatologia usprawiedliwia ingerencję chirurgiczną – opracowanie i założenie wypełnienia – tylko w przypadku stwierdzenia obecności ubytku. Stąd bardzo duże znaczenie ma wczesne wykrywanie próchnicy na etapie „bezubytkowym”, co pozwala na wprowadzenie nieinwazyjnych metod leczenia. Zastosowanie profilaktyki fluorkowej i odpowiednia higiena jamy ustnej nie zawsze okazują się skuteczne i wystarczające, a postępowanie inwazyjne, czyli opracowanie i wypełnienie ubytku wiąże się z dużą utratą zdrowych tkanek zęba.[1,3]

Nowoczesna mikroinwazyjna technika infiltracji żywicą o niskiej lepkości jest metodą pośrednią między leczeniem nieinwazyjnym (remineralizacja) a inwazyjnym (opracowanie ubytku). Infiltracja może być stosowana w celu zahamowania progresji początkowych zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych oraz w maskowaniu plam próchnicowych i tzw. białych plam powstałych po leczeniu stałym aparatem ortodontycznym, zlokalizowanych na powierzchniach przedsionkowych. Przeprowadzenie zabiegu na powierzchniach stycznych wymaga oprócz badania klinicznego wcześniejszej diagnostyki radiologicznej (wykonania zdjęć skrzydłowo-zgryzowych) w celu oceny głębokości istniejących zmian próchnicowych. Wskazaniem do podjęcia tej metody leczenia są zmiany, bez obecności ubytku, o maksymalnej głębokości radiologicznej do 1/3 zewnętrznej warstwy zębiny.[4,5]

Opis przypadków

Przypadek 1

Pacjentka, lat 24, zgłosiła się do Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celu poprawy estetyki zębów górnych przednich. W badaniu klinicznym stwierdzono plamy próchnicowe barwy kremowo-rudej zlokalizowane przydziąsłowo na powierzchniach wargowych zębów 13, 12, 11, 21 i 22. Na powierzchni wargowej zęba 21 oprócz plamy próchnicowej stwierdzono ubytek obejmujący szkliwo i powierzchowną warstwę zębiny (ryc. 1a). W żadnym zębie nie stwierdzono obecności wypełnień, pacjentka nie zgłaszała także dolegliwości bólowych. Podjęto decyzję o wdrożeniu leczenia odtwórczego zęba 21 oraz leczenia metodą infiltracji zębów 13, 12, 11 i 22.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Wczesne wykrywanie i wybór odpowiedniej metody leczenia próchnicy początkowej są niezwykle istotne zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Wczesna faza [...]

Podsumowanie

W nowoczesnej stomatologii maksymalne zachowanie zdrowych tkanek zęba i ograniczenie interwencji chirurgicznej do minimum powinno być główną zasadą każdego lekarza dentysty. [...]
Do góry