Chirurgia stomatologiczna

Autotransplantacja zęba

Lek. dent. Cezary Kabaciński1
Lek. dent. Kamila Kabacińska-Micał2

1Prywatna praktyka stomatologiczna w Świnoujściu, członek-założyciel PTE, członek PSI

2Prywatna praktyka stomatologiczna w Świnoujściu

Jedna z metod wyboru w uzupełnianiu braków zębowych w przypadku zębów z zakończonym rozwojem korzenia

Autotransplantacja jest metodą chirurgicznego przeniesienia jednego zęba danej osoby w miejsce innego zęba w łuku zębowym tej samej osoby. Może ona stać się alternatywą do uzupełniania pojedynczych braków zębowych, w szczególności jeżeli zostaną zachowane wszystkie protokoły zabiegu chirurgicznego. W pracy przedstawiono dwa przypadki autotransplantacji zęba u osób dorosłych z zakończonym rozwojem korzenia.

Jako pierwszy metodę tę opisał M.L. Hale w 1954 roku, a jego główne zasady stosuje się po dziś dzień.[1] Już w połowie XX wieku zabiegi autotransplantacji zostały opisane przez wielu autorów jako alternatywna metoda rekonstrukcji braków zębowych.[2,3]

Wskazania i przeciwwskazania

Nową lokalizacją może być świeża kieszonka poekstrakcyjna po zębie, u którego były wskazania do ekstrakcji, lub świeżo wypreparowane łoże dla donora (zęba autotransplantowanego) w wyrostku zębodołowym.[4]

Wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu autotransplantacji są:

  • zęby zaklinowane lub ektopowe,
  • wczesna utrata zęba stałego z powodu urazu (bardzo często urazom ulegają siekacze szczęki) lub próchnicy,
  • wrodzony brak zęba w jednym łuku i stłoczenie zębów w drugim łuku,
  • ząb ze złą prognozą,
  • rozwojowe anomalie zębów, np. miejscowa odontoplazja, brak zawiązka zęba.[2,3]

W planowaniu zabiegu ważne jest uwzględnienie wieku pacjenta, istnienie naturalnego wyrostka zębodołowego oraz rozwój korzenia.[5,6]

Autotransplantację można wykonać zarówno u pacjentów z niedokończonym rozwojem korzenia, jak i u tych, gdzie rozwój ten się zakończył. Jednakże metoda chirurgiczna zabiegu różni się od siebie. W zębach z zakończonym rozwojem korzenia należy wykona...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania i przeciwwskazania

Nową lokalizacją może być świeża kieszonka poekstrakcyjna po zębie, u którego były wskazania do ekstrakcji, lub świeżo wypreparowane łoże dla donora [...]

Przebieg zabiegu

W trakcie zabiegu ze względu na zakończony rozwój korzenia zastosowana została metoda autotransplantacji oparta na reimplantacji opisanej przez prof. Kratchmana.[10] W [...]

Przypadek 1

Dzień przed zabiegiem zalecono pacjentce płukanie jamy ustnej roztworem z chloroheksydyną trzy razy dziennie, a także zażycie niesteroidowych leków przeciwzapalnych co [...]

Przypadek 2

Pacjentka, lat 25, zgłosiła się do gabinetu w celu leczenia ortodontycznego. W badaniu klinicznym zaobserwowano ząb 45 poza łukiem z brakiem [...]
Do góry