Poznaj paragrafy

Problematyczne odpady zakaźne

Daria Wierzbińska

prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Czy podmiot utylizujący może od nas żądać opłat za wydanie dokumentów?

Od zmiany przepisów w zakresie gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi minęły już ponad dwa lata, ich stosowanie w praktyce wciąż jest jednak problematyczne. Lekarze najczęściej skarżą się na kłopoty z dokumentami potwierdzającymi unieszkodliwienie. Częstą praktyką podmiotów utylizujących odpady medyczne jest żądanie dodatkowych opłat za ich sporządzenie lub odmawianie ich wydania. Co mówi na to prawo?

W pułapce odpowiedzialności

Co do zasady przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 21 ze zm.) wprowadzają zwolnienie z odpowiedzialności wytwórcy odpadów w momencie ich przekazania kolejnemu posiadaczowi, który ma stosowne zezwolenie do ich odbioru i utylizacji. Niestety w przypadku działalności leczniczej zasada ta ulega zasadniczemu ograniczeniu. W przypadku zakaźnych odpadów medycznych lekarz dentysta jest zwolniony z odpowiedzialności za ich zbieranie lub przetwarzanie dopiero z chwilą dokonania unieszkodliwienia ich przez następnego posiadacza. Przepisy ponadto wprowadzają jako wyłączną metodę ich unieszkodliwienia termiczne przekształcenie w spalarniach odpadów niebezpiecznych, jednocześnie zakazując ich unieszkodliwiania we współspalarniach. Dokonanie tej procedury jest potwierdzone dokumentem o unieszkodliwieniu (art. 95 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach) i to on stanowi jeden z najważniejszych dla dentysty dokumentów w zakresie gospodarowania odpadami. Jego brak wiązać się może z poważnymi konsekwencjami prawnymi – lekarz nie może tłumaczyć się posiadaniem karty przekazania odpadów. Ponosi wówczas pełną odpowiedzialność za odpady (razem z podmiotem, któremu je przekazał). Tymczasem dentyści bądź nie posiadają takich dokumentów w ogóle, bądź też mają problem z ich uzyskaniem. Podkreślić należy, że na powyższe obowiązki nie ma wpływu fakt prowadzenia przez gabinet stomatologiczny uproszczonej ewidencji odpadów (co jest dopuszczalne w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości nieprzekraczającej 100 kilogramów rocznie).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Niezasadne opłaty

Obowiązujące przepisy nie wprowadzają odpłatności za przedmiotowe zaświadczenie, mimo to lekarze skarżą się, że opłaty – i to niemałe – są [...]

Jak przygotować wniosek?

Przepisy ustawy o odpadach oraz akty wykonawcze do niej nie wprowadziły obowiązku każdorazowego (czyli comiesięcznego) wnioskowania przez dentystę o wydanie dokumentu [...]

Warto wybrać rzetelną firmę

Pobieranie opłat, narzucanie obowiązku comiesięcznego składania wniosku, opóźnienia w dostarczaniu dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie – to tylko niektóre „przewinienia” podmiotów zajmujących się [...]
Do góry