Finanse

Plusy i minusy karty podatkowej

Edyta Szewerniak-Milewska

Czy ten sposób opodatkowania jest korzystny dla każdej praktyki stomatologicznej?

Zakładając działalność gospodarczą, lekarz musi wybrać formę jej opodatkowania. Jedną z uproszczonych form jest karta podatkowa. Lekarz dentysta, zatrudniający do pomocy asystentkę (pomoc fachową), może ją wybrać. – Zgodnie z przepisami z tego sposobu opodatkowania mogą korzystać m.in. lekarze stomatolodzy, jeżeli wykonują zawód samodzielnie bądź zatrudniają jedną pomoc fachową lub przyuczoną – mówi Artur Borkowski, doradca podatkowy. – Muszą jednak spełnić jeszcze pewne warunki.

Tylko jedna pomoc

Przypomnijmy, że stawki karty podatkowej określane są na dany rok w obwieszczeniu ministra finansów w tej sprawie. Ich wysokość zależy od liczby godzin przeznaczanych miesięcznie przez lekarza na wykonywanie zawodu. Na przykład, jeżeli będzie to więcej niż 96 godzin miesięcznie, stawka podatkowa w 2016 roku wyniesie 1660 zł i 80 gr. Taką kwotę lekarz będzie musiał co miesiąc płacić fiskusowi, niezależnie od tego, ile w danym miesiącu zarobi. Co ważne, przy tej formie opodatkowania nie jest konieczne prowadzenie żadnej ewidencji księgowej. Trzeba jednak spełnić inne warunki, o których już wspominał doradca. Jest to m.in. konieczność wykonywania działalności w kraju, zakaz prowadzenia innej działalności pozarolniczej. Dodatkowo współmałżonek lekarza nie może prowadzić działalności w zakresie usług stomatologicznych. Artur Borkowski zwraca też uwagę, że z tej formy opodatkowania lekarz może korzystać, tylko gdy zatrudnia jedną pomoc fachową lub przyuczoną.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Portal na karty

Lekarze rozliczający się w formie karty podatkowej mają możliwość założenia konta na portalu podatkowym resortu finansów. Dzięki niemu uzyskają dostęp przez [...]
Do góry