Ale zgryz

Razem czy osobno?

Dr n. med. Andrzej Baszkowski

Komisja Stomatologiczna NRL

Izba lekarska to samorząd dwóch zawodów: lekarzy i lekarzy dentystów. Ci ostatni są w mniejszości, jest nas zaledwie ok. 20 proc. Niektórzy koledzy uważają, że jest to proporcja nie do przyjęcia, bo w jej efekcie o sprawach dentystów decydują zawsze lekarze, no bo w każdym głosowaniu jest ich zdecydowana większość. I to trzeba zmienić. Dwie kwestie, w sumie zasadne, szczególnie spędzają im sen z oczu. To, żeby o obsadzie stanowisk przeznaczonych dla stomatologów decydowali oni sami i żeby mieli wyłączne prawo zgłaszania kandydatów na te stanowiska.

Do góry