Aktualności

Aktualności

Magda Szrejner

Eksperyment w śląskiej izbie

Lekarze i lekarze dentyści, członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej dostaną zwrot swoich składek, które będą mogli wydawać na branżowe książki, czasopisma lub udział w kongresach i konferencjach naukowych. Od 1 lipca 2016 roku na koncie każdego lekarza izby pojawiła się kwota 180 zł, która co miesiąc będzie się powiększać o 10 zł. Dwa razy w roku lekarz będzie mógł uszczuplić tę kwotę i dokonać zakupów literatury fachowej lub uiścić opłatę rejestracyjną za konferencję naukową.

Wskaźnik niższy, niż oczekiwano

NFZ wprowadził współczynnik korygujący wycenę punktową świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż., określoną w katalogu zakresów i świadczeń stomatologicznych. To 1,2, a nie – jak domagało się środowisko stomatologów dziecięcych – 2,0.

Kto ureguluje płace lekarzy?

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie sprzeciwia się propozycjom Ministerstwa Zdrowia, dotyczącym wprowadzenia płacy minimalnej dla lekarzy i lekarzy dentystów. Resort chce, żeby zastosować współczynnik, według którego w ciągu najbliższych pięciu lat pensje lekarzy będą sukcesywnie wzrastać, aż do 2021 roku, kiedy to lekarz bez specjalizacji ma osiągnąć 1,02 średniego krajowego wynagrodzenia. Dla lekarza z I stopniem specjalizacji ma zostać wprowadzony współczynnik 1,13, a dla specjalisy 1,23. Tymczasem lekarze domagają się, by wprowadzić dwukrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS dla niespecjalistów, a dla specjalistów – trzykrotność średniej krajowej.

Zbadają dentystów

Jak wygląda przeciętna polska praktyka stomatologiczna oczami dentystów? Odpowiedź na to pytanie chce uzyskać Komisja Stomatologiczna NRL, licząc, że w badaniu, które organizuje wspólnie z Ośrodkiem Studiów, Analiz i Informacji NIL, weźmie udział jak najwięcej lekarzy dentystów. Ankiety zostaną wysłane pocztą, a w nich lekarze znajdą pytania o opinie dotyczące kształcenia przed- i podyplomowego, satysfakcję zawodową czy specyfikę miejsca pracy, w którym są zatrudnieni. Pierwsze ankiety dotrą do lekarzy w lipcu.

Zmiany w Kodeksie pracy

Od września wszyscy przedsiębiorcy, również właściciele praktyk stomatologicznych, będą musieli wręczyć nowo zatrudnionym pracownikom umowę o pracę w pierwszym dniu faktycznego wypełniania obowiązków. Moment wręczenia umowy będzie można przedłużyć maksymalnie do końca pierwszego dnia pracy. W przypadku niedopełnienia obowiązków przedsiębiorcy będzie groziła kara pieniężna w wysokości nawet do 30 tys. zł.

Do góry