Stomatologia interdyscyplinarna

Fibryna bogatopłytkowa w chirurgii głowy i szyi

Lek. dent. Rafał Pokrowiecki

Studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adres do korespondencji: Lek. dent. Rafał Pokrowiecki, e-mail: pokrowieckir@gmail.com

Fibryna bogatopłytkowa (ang. platelet rich fibryn – PRF) jest koncentratem płytek, pobieranym z krwi własnej pacjenta. Jej zastosowanie w wielu przypadkach upraszcza procedurę chirurgiczną i przyspiesza gojenie tkanek twardych i miękkich. W artykule omówione zostaną współczesne koncepcje zastosowania fibryny bogatopłytkowej w wybranych procedurach chirurgii jamy ustnej oraz głowy i szyi.

Idea pozyskania autogennego materiału bogatego w czynniki przyspieszające regenerację tkanek powstała we Francji, a za pionierów zastosowania PRF w stomatologii uważa się Chokoruna i jego współpracowników.[1] PRF powstaje poprzez pobranie od pacjenta krwi żylnej w ilości ok. 10 ml, a następnie jej odwirowanie w specjalnej wirówce z prędkością 2700 obr./min. Preparat składa się z osocza w górnej części, właściwego skrzepu fibrynowego w części środkowej i krwinek czerwonych na dnie probówki. Proces wytworzenia matrycy fibrynowej trwa ok. 15 minut, dlatego najważniejsze jest odpowiednie zaplanowanie zabiegu i moment pobrania krwi. Uzyskany materiał musi zostać szybko wykorzystany ze względu na koagulację skrzepu fibrynowego.[2]

PRF zawiera liczne czynniki wzrostu stymulujące proces angiogenezy, różnicowania fibro- i osteoblastów.[3] Ze względu na regeneracyjny potencjał jest rekomendowany zarówno w chirurgii tkanek miękkich, jak i twardych.

PRF w chirurgii stomatologicznej

Jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii stomatologicznej jest usunięcie zęba. Powstające ubytki tkanek twardych i miękkich, jako naturalne następstwo ekstrakcji, w istotny sposób ograniczają odbudowę prawidłowego zwarcia i rehabilitację narządu żucia. Badania wykazały, że fibryna bogatopłytkowa istotnie wspomaga procesy regeneracyjne. Może być z powodzeniem stosowana samodzielnie, bądź w połączeniu z biomateriałem (np. bioszkłem czy hydroksyapatytem) do augmentacji ubytków kości powstałych po usunięciu zęba, wyłuszczeniu torbieli bądź po zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zęba.[4]

PRF może również korzystnie wpływać na gojenie rany pooperacyjnej po usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych. Badania wykazały, że trzy miesiące po zabiegu u pacjentów, u których zastosowano fibrynę bogatopłytkową, stwierdzono bardziej zm...

Du Toit i wsp. wykazali, że fibryna bogatopłytkowa zapewnia wytworzenie pełnowartościowej kości w miejscu biorczym.[9] Szczególnym zastosowaniem dla PRF są zabiegi okołoimplantacyjne. Temmerman i wsp. rekomendują rutynowe zastosowanie jej w celu w...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

PRF w chirurgii stomatologicznej

Jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii stomatologicznej jest usunięcie zęba. Powstające ubytki tkanek twardych i miękkich, jako naturalne następstwo ekstrakcji, [...]

PRF w chirurgii szczękowo-twarzowej i plastycznej

W dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej zastosowanie PRF zyskuje również coraz większe zainteresowanie. Jedną z dziedzin z zakresu chirurgii głowy i szyi jest [...]

Podsumowanie

Preparat fibryny bogatopłytkowej, ze względu na stosunkowo niską cenę, łatwość pobrania i aplikacji znajduje coraz szersze zastosowanie w chirurgii głowy i [...]
Do góry