Ale zgryz

Nie bójmy się znieczuleń

Dr n. med. Andrzej Baszkowski

Komisja Stomatologiczna NRL

Urzędnik wysokiego szczebla w Ministerstwie Zdrowia zapowiedział, że w ustawie o prawach pacjenta pojawi się zapis o tym, że pacjent ma prawo do leczenia bólu. W dużym państwie Europy Środkowej, które w dodatku ma ambicje, na początku XXI wieku urzędnicy musieli zapisać coś tak oczywistego: że chory ma prawo do pomocy w razie bólu. Inaczej nikt by tego nie wiedział. Inaczej lekarz nadal miałby prawo do wypowiedzi typu „to musi boleć”, „ boli, bo jest rana” itd.

Do góry