Endodoncja

Stany nagłe w endodoncji – cz. 2

Lek. dent. Paulina Bulwicka

Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie, Poradnia Ogólnostomatologiczna, kierownik specjalizacji: lek. dent. Danuta Lesak, specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej z endodoncją

Adres do korespondencji: Lek. dent. Paulina Bulwicka, e-mail: paulina_kamińska@op.pl

W poprzednim numerze „Medical Tribune Stomatologia” opisywaliśmy, jak diagnozować pacjenta, który trafia do nas z bólem. W tym artykule poruszony zaś zostanie temat postępowania terapeutycznego w przypadku ostrego odwracalnego zapalenia miazgi, nieodwracalnego zapalenia miazgi, zapalenia tkanek okołowierzchołkowych oraz preparatów stosowanych w stanach nagłych.

Ostre odwracalne zapalenie miazgi

W odwracalnym zapaleniu miazgi możliwy jest powrót do stanu prawidłowego. Jeżeli szkodliwy czynnik nie przestanie działać na zmienioną zapalnie miazgę, dojdzie do jej nieodwracalnego zapalenia i konieczne będzie leczenie endodontyczne.

Objawy związane z odwracalnym zapaleniem miazgi:

 • krótkie dolegliwości bólowe w reakcji na bodźce: słodkie, zimno, ciepło,
 • ból występujący tylko w momencie działania bodźca,
 • badanie na żywotność miazgi daje wynik dodatni,
 • ząb przyczynowy jest łatwy do wskazania,
 • reakcja na opukiwanie daje najczęściej (w 95 proc.) niewielkie dolegliwości bólowe,
 • dolegliwości bólowe występują po raz pierwszy,
 • subiektywne odczuwanie bólu przez pacjenta określane jako „łagodny” lub „średni”.[1]


Celem biologicznego leczenia jest zachowanie żywej miazgi. Po usunięciu bodźców przyczynowych, czyli zębiny próchnicowej, i zastosowaniu preparatów odontotropowych dochodzi do pobudzenia reakcji obronnych i naprawczych miazgi. Leczenie biologiczne to przykrycie pośrednie miazgi, przykrycie bezpośrednie miazgi oraz amputacja miazgi w znieczuleniu.

Przeciwwskazania do przyżyciowego leczenia:

 • ból samoistny lub inne objawy nieodwracalnego zapalenia miazgi,
 • nasilone, długo utrzymujące się krwawienie lub wysięk surowiczy bądź ropny z miazgi,
 • zmiany zapalne w tkankach okołowierzchołkowych,
 • zmiany patologiczne w przyzębiu,
 • brak możliwości uzyskania retencji dla szczelnego uzupełnienia.[1,2]

Przykrycie pośrednie miazgi

Polega na zaopatrzeniu środkami odontotropowymi warstwy zębiny, która występuje na ścianie dokomorowej głębokiego ubytku próchnicowego. Izolacja ubytku od szkodliwych czynników z ogniska próchnicowego i środowiska jamy ustnej oraz jego szczelne za...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Preparaty odontotropowe

■ Wodorotlenek wapnia

Nieodwracalne zapalenie miazgi

Nieodwracalne zapalenie miazgi spowodowane próchnicą jest najczęstszą przyczyną bólu w żywych zębach.

Zapalenie tkanek okołowierzchołkowych

Ząb z martwą miazgą jest bezobjawowy do momentu zasiedlenia systemu kanałowego przez mikroorganizmy. Zainfekowana miazga powoduje silne dolegliwości bólowe oraz stan [...]

Preparaty stosowane w stanach nagłych

Leki z wyboru to NLPZ (kwas acetylosalicylowy, metamizol, diklofenak, ibuprofen), które mają zdolność dezaktywowania mediatorów zapalenia – prostaglandyn. Przeciwwskazania do stosowania [...]

Podsumowanie

Sposób udzielenia pierwszej pomocy pacjentowi z bólem pochodzenia endodontycznego, eliminacja dolegliwości, właściwe wytłumaczenie przebiegu leczenia oraz zaleceń pozabiegowych niejednokrotnie decydują o [...]
Do góry