Dobrym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych. Motywacją do prowadzenia staży specjalizacyjnych i szkoleń byłyby: wprowadzenie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, możliwość odliczenia kosztów szkolenia od podatku oraz zagwarantowanie urlopu szkoleniowego specjalizantom. Jeśli postulaty komisji zostaną przyjęte przez NRL, otrzyma je minister zdrowia.

GUMed zainwestuje w stomatologię

Prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zapowiedział budowę nowej siedziby dla Oddziału Stomatologii przy Wydziale Lekarskim. Nowe centrum stomatologii miałoby się składać z części usługowej i dydaktycznej.

Prof. Gruchała przyznał, że warunki, w jakich odbywa się nauka, nie odpowiadają ambicjom uczelni oraz blokują możliwości rozwoju. – Nie jesteśmy w stanie zwiększyć liczby studentów, wprowadzić realnego umiędzynarodowienia, przyjąć większej liczby studentów zagranicznych, a jest na to duże zapotrzebowanie. Jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani. Mamy wykwalifikowaną kadrę i programy w języku angielskim – tłumaczył rektor w portalu trojmiasto.pl.

Będzie nowy konsultant

Prof. dr hab. med. Janina Stopa złożyła rezygnację z funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją i od 9 stycznia na tym stanowisku jest wakat. Powodem rezygnacji było zakończenie pracy na uczelni.

Procedura powołania nowego konsultanta już się rozpoczęła. Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z danej dziedziny.

Pracowite skierniewickie wiewiórki

Władze Skierniewic zdecydowały o kontynuacji projektu „Dbamy o piękny uśmiech dzieci i młodzieży” w 2017 roku. Urzędnicy ponownie zorganizują nabór gabinetów dentystycznych, które chcą wziąć udział w programie.

W pilotażowej ubiegłorocznej akcji dentyści przebadali 75 dzieci, którym wyleczyli 185 zębów.

Wcześniej skierniewickie przedszkola i szkoły odwiedzili wolontariusze z Fundacji „Wiewiórki Julki” i na miejscu przeprowadzili przeglądy stomatologiczne. Problemy wymagające pomocy stwierdzono u ponad 70 proc. przebadanych małych pacjentów.

Nauczą się przez symulację

Studenci wydziału lekarsko-dentystycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego już za rok będą poznawać praktyczną część swojego przyszłego zawodu w nowym Centrum Symulacji Medycznej. Powstanie ono w budynku uczelni przy placu Dworcowym w Zabrzu. Sale symulacyjne będą wyposażone m.in. w nowoczesne unity.

Na budowę centrum SUM dostała dotację z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020) w wysokości 14 mln zł.

Do tej pory studenci stomatologii byli poszkodowani, bo choć SUM od pięciu lat dysponuje jednym z największych i najnowocześniejszych centrów symulacyjnych, nie było ono wyposażone w sprzęt umożliwiający naukę zabiegów dentystycznych.

Do góry