Gnatologia

Osocze bogatopłytkowe w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów skroniowo-żuchwowych

Dr n. med. Barbara Ryba-Barwacz

Prywatna praktyka stomatologiczna w Krakowie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Barbara Ryba-Barwacz, e-mail: barbara.rybaa@gmail.com

Powiększająca się grupa pacjentów ze schorzeniami stawów skroniowo-żuchwowych zmusza lekarzy do poszukiwania kolejnych metod leczenia. Obiecujące wyniki iniekcji dostawowych kwasu hialuronowego sprawiły, że zainteresowanie badaczy i klinicystów przeniosło się na inną substancję o potencjalnie terapeutycznych właściwościach – osocze bogatopłytkowe.


Osocze bogatopłytkowe (platelet rich plasma, PRP) zostało zastosowane klinicznie po raz pierwszy w 1987 roku w operacji na otwartym sercu, zaś lata 90. XX wieku stanowiły czas ogromnego zainteresowania i poszerzania wskazań do jego użycia.[1] Obecnie PRP wykorzystuje się w leczeniu:

  • urazów mięśni szkieletowych, ścięgien, więzadeł i stawów,
  • chorób zwyrodnieniowych stawów biodrowych, kolanowych, łokciowych,
  • złamań oraz braku zrostu (stawy rzekome),
  • stanów zapalnych kości.


Ponadto stosuje się je w celu przyspieszania procesu gojenia się tkanek miękkich, a nawet w zabiegach medycyny estetycznej.[2]

Osocze bogatopłytkowe zyskało również zastosowania w różnych dziedzinach stomatologii. Przede wszystkim wykorzystuje się je podczas zabiegów chirurgicznych, implantologicznych i periodontologicznych. Resekcje, zamykanie rozszczepów, regeneracja tkanek przyzębia, sterowana regeneracja kości, leczenie osteonekrozy kości szczęk to tylko kilka przykładów jego zastosowania.[3]

PRP w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych

Badania wykazały między innymi, że PRP wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych w zaburzeniach czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych leczonych uprzednio bez sukcesu z zastosowaniem szyny okluzyjnej.[4]

Z kolei Hanci i wsp. udowodnili, że iniekcje PRP mogą być stosowane jako terapia wspomagająca w leczeniu zablokowania krążka z redukcją. Dostawowe podanie osocza bogatopłytkowego przyniosło lepsze rezultaty niż artrocenteza w poprawie parametrów t...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

PRP w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych

Badania wykazały między innymi, że PRP wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych w zaburzeniach czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych leczonych uprzednio bez sukcesu z [...]

Metody pozyskiwania PRP

Osocze bogatopłytkowe może być przygotowywane w warunkach ambulatoryjnych przy zachowaniu odpowiednich warunków sterylności i powtarzalności procedur. Istnieją gotowe zestawy przeznaczone do [...]

Bezpieczeństwo

Osocze bogatopłytkowe jest preparatem autologicznym, a więc potencjalnie bezpiecznym. Wydaje się, że nie ma ryzyka przeniesienia zakażenia czy reakcji immunologicznej, które [...]

Podsumowanie

Iniekcje dostawowe osocza bogatopłytkowego w chorobie zwyrodnieniowej stawów skroniowo-żuchwowych stanowią interesującą alternatywę terapeutyczną. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że istnieją jedynie [...]

Do góry