Aktualności

Aktualności

Iwona Dudzik

Prof. Renata Górska we władzach EFP

Prof. dr hab. med. Renata Górska została członkiem zarządu European Federation of Periodontology – organizacji zrzeszającej 29 stowarzyszeń periodontologicznych w Europie, liczącej 14 tys. członków.

Prof. Górska jest prezesem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, kieruje Zakładem Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM, jest konsultantem krajowym w dziedzinie periodontologii. Od 2002 do 2008 roku pełniła funkcję dyrektora Instytutu Stomatologii, a od 2007 do 2012 roku była prodziekanem ds. stomatologii. Od 2012 roku pełni funkcję prorektora ds. kadr WUM.

Powstała w 1991 roku European Federation of Periodontology zajmuje się nauką, edukacją i promocją zagadnień dotyczących leczenia periodontologicznego.

10 miesięcy w kolejce po aparat

W kolejce do stomatologa w ramach NFZ trzeba czekać średnio siedem miesięcy – wynika z raportu Fundacji Watch Health Care.

Szczegóły przedstawiają się następująco: na leczenie próchnicy czeka się 0,8 miesiąca, na leczenie dentystyczne w znieczuleniu ogólnym – 1,5 miesiąca, protezę akrylową – 6,1 miesiąca, leczenie aparatem ortodontycznym – 9,7 miesiąca.

NFZ dofinansował periodontologów

Kontrowersje w środowisku stomatologów wzbudziło zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków wykonywania umów stomatologicznych. Andrzej Cisło, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i przewodniczący KS WIL, twierdzi, że w sposób nieuzasadniony wyróżnia ono finansowo niektóre grupy w obrębie stomatologii.

Chodzi o współczynnik korygujący 2.0 dla świadczeń udzielanych przez periodontologa i lekarza, który podjął specjalizację z periodontologii, udzielanych w ramach kontraktu chirurgiczno-periodontologicznego i periodontologicznego. Podwójna stawka będzie liczona za świadczenia takie jak m.in.: badanie lekarskie stomatologiczne, usunięcie złogów nazębnych, płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku, leczenie zmian na błonie śluzowej, kiretaż, plastyka wędzidełka, założenie opatrunku chirurgicznego, wycięcie małego guza, nacięcie ropnia.

– Przepis w dość niezręcznej sytuacji stawia chirurgów. Oto te same świadczenia, które wykonuje (zresztą w tym samym kontrakcie) specjalista chirurg, są o 100 proc. wyżej wyceniane, jeśli wykonuje je periodontolog. Ba, nawet adept periodontologii, który podjął specjalizację – tłumaczy na stronie internetowej autonomia-dent.pl Andrzej Cisło.

Przepis został wprowadzony na wniosek konsultanta krajowego ds. periodontologii za zgodą konsultanta krajowego ds. chirurgii stomatologicznej.

Konkurs mimo protestów

W oddziałach NFZ trwają postępowania konkursowe na świadczenia w dziedzinie stomatologii. Konkursy zostały ogłoszone, choć Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej żądała od NFZ ich wstrzymania i podjęcia wspólnych prac nad rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert.

Według samorządowców nowe kryteria dyskryminują część oferentów – preferują duże podmioty (punktowanie liczby wykonywanych procedur, praca w dni wolne, świadczenie usług z kilku zakresów) bez uzasadnienia tego społeczną potrzebą zdrowotną. Spowodują ograniczenie wyboru lekarza przez pacjenta.

Komisja Stomatologiczna NRL podkreśla, że kryteria nie odpowiadają na istotne problemy opieki stomatologicznej, takie jak: systemowa opieka nad dziećmi i niepełnosprawnymi, brak edukacji, niewielka liczba zgłaszających się rodziców z dziećmi oraz znikoma realizacja świadczeń profilaktycznych.

Tymczasem, nie zważając na apele, prezes NFZ wydał 24 marca zarządzenie określające warunki zawierania i realizacji umów na leczenie stomatologiczne, dając zielone światło dla postępowań konkursowych zgodnych z nowymi wytycznymi.

Przedstawiciele KS NRL podczas spotkania z prezesem NFZ Andrzejem Jacyną 31 marca próbowali przekonać go do zawieszenia konkursów wobec niespójnych, nielogicznych i krzywdzących część oferentów przepisów. Prezes NFZ zapowiedział, że odniesie się do postulatów po szczegółowej analizie.

Zrefundujcie separatory

Sfinansowania dostosowania gabinetów stomatologicznych do nowych wymogów unijnych związanych ze stosowaniem amalgamatu, np. poprzez refundację ze środków publicznych kosztów obowiązkowych separatorów amalgamatu w gabinetach lub możliwość odliczenia od podatku, domaga się NRL w apelu do Rady Ministrów z 10 marca.

Do góry