Kongres stomatologiczny

Kształcimy (się) nieustannie

Dr n. med. Mariusz Szuta

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Stomatologii UJ CM w Krakowie

22 kwietnia 2017 roku odbył się w Warszawie VI Kongres Akademii po Dyplomie „Stomatologia”, który zgromadził ok. 200 uczestników z całej Polski. Nie zawiedli również wykładowcy, którzy stawili się w komplecie i wygłosili przygotowane przez siebie prelekcje.


Tematyka, w zależności od sesji, obejmowała problemy stomatologiczne oraz interdyscyplinarne. W pierwszej sesji dominowały tematy z zakresu endodoncji i jej możliwych powikłań. Podano wiele praktycznych sposobów związanych z leczeniem perforacji w obrębie komory i kanałów zębów. Wykazano na przykładzie licznych pacjentów, że leczenie zębów z niezakończonym rozwojem jest trudne i wymaga zastosowania niestandardowych rozwiązań, aby zakończyło się sukcesem. Sesję zamknęła prezentacja na temat coraz szerszego wachlarza procedur stomatologicznych, które w trosce o jakość powinno się wykonywać z asystą mikroskopu.

Small 6737

Szeroko pojęte zagadnienia okluzji, ważne dla każdego lekarza stomatologa bez względu na specjalność, zostały omówione w drugiej sesji Kongresu. Szczególne zainteresowanie wzbudził wykład prezentujący punkt widzenia ortodonty na tematykę okluzji.

Prawdziwą burzę pytań wzbudziły też zagadnienia przedstawione w prezentacjach sesji trzeciej pod wspólnym nagłówkiem „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć…”. Gotowe rozwiązania, które można zastosować u pacjenta w sytuacji braku efektywnego znieczulenia miejscowego, podano w postaci algorytmów. Ich zastosowanie zostało poparte dogłębną analizą różnych przyczyn wpływających na efektywność znieczulenia. Zainteresowanie wykładem o jatrogennych przyczynach uszkodzeń nerwów w trakcie zabiegów stomatologicznych dowiodło, że wszyscy miewamy od czasu do czasu niepowodzenia i powikłania, z którymi trudno sobie poradzić. Nowoczesne techniki fizykoterapii oraz leki z grupy mitoceutyków stanowią realną pomoc w poprawie stanu miejscowego w takich sytuacjach. Każdy lekarz uczestniczący w naszym spotkaniu uświadomił sobie również, że coraz częściej w naszych gabinetach pojawiają się pacjenci z martwicą pobisfosfonianową kości szczękowych. W prezentacji podano, jak szacować ryzyko takiego leczenia oraz kiedy, w jakim momencie i z jaką formą leczenia należy wkroczyć w zakresie leczenia specjalistycznego w stomatologii. Nie zabrakło też wymiany zdań dotyczącej różnych możliwości odbudowy protetycznej po leczeniu endodontycznym.

Ostatnia sesja dawała lekarzom wskazówki, jak udoskonalić swoją praktykę lekarską na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji fotograficznej oraz stale podnoszonej jakości obsługi pacjenta.

Jako kierownikowi naukowemu VI Kongresu Akademii po Dyplomie „Stomatologia” pozostaje mi podziękować serdecznie wszystkim Koleżankom i Kolegom za aktywny udział w konferencji. Spotkanie z Państwem było dla mnie niezapomnianym przeżyciem i doświadczeniem.

Zapraszam w następnym roku!

Do góry