Opis przypadku

Kompromisowa jedynka

Lek. dent. Tomasz Fałkowski

Prywatna praktyka Dental-Expert w Warszawie

Adres do korespondencji: Tomasz Fałkowski, e-mail: kontakt@dental-expert.com.pl

Utrzymanie estetycznego wyglądu zębów, zwłaszcza przednich, ma kolosalne znaczenie dla dobrego samopoczucia każdej osoby.

Niestety, następujące po sobie kolejne zabiegi stomatologiczne nierzadko skutkują postępującą w czasie degradacją zębów i przybliżają moment, gdy konieczne staje się ich usunięcie i wdrożenie leczenia implantologicznego.


Poniższy przypadek przedstawia kolejne etapy leczenia prawej górnej jedynki, a następnie odbudowy obu górnych jedynek w sytuacji, gdy względy ekonomiczne i logistyczne uniemożliwiają przeprowadzenie kompleksowego leczenia protetycznego.

Opis przypadku

Młoda pacjentka zgłosiła się do mojego gabinetu z prośbą o ocenę możliwości przeprowadzenia kolejnego leczenia kanałowego prawej jedynki.

Oba górne centralne siekacze były w przeszłości uszkodzone w wyniku urazu oraz miały rozległe wypełnienia z kompozytu w kiepskim stanie klinicznym (ryc. 1-3). Ponadto oba były już leczone kanałowo. O ile lewa jedynka nie budziła zastrzeżeń, o tyle prawa oprócz leczenia kanałowego przeszła również zabieg resekcji wierzchołka korzenia. Mimo to utrzymywał się tam stan zapalny i ząb dawał stałe dolegliwości bólowe.

Rentgenogram potwierdzał leczenie endodontyczne z nieszczelnym wypełnieniem w kanale, jamę wewnątrz kanału (najprawdopodobniej jako efekt dawnej resorpcji wewnętrznej), stan zapalny tkanek okołowierzchołkowych oraz skrócony w wyniku resekcji korzeń zęba (ryc. 4).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Zastosowane rozwiązanie należy uznać za długoczasowe, ale tymczasowe.
Do góry