Opis przypadku

CBCT jako standard diagnostyczny w jatrogennych niepowodzeniach leczenia endodontycznego

Lek. dent. Adrian Jurek

Praktyka prywatna BEST DENT w Warszawie

Adres do korespondencji: jurek.adrian@gmail.com

Do niedawna wydawało się, że możliwość wykonania zdjęć rentgenowskich podczas leczenia kanałowego jest szczytowym osiągnięciem technologicznym, które umożliwia diagnostykę i kontrolę w trakcie oraz po leczeniu kanałowym. Zdjęcie RTG jest jednak tylko „rzutem na płaszczyznę” obrazu trójwymiarowego, który na zdjęciu widzimy jako dwuwymiarowy. W niektórych przypadkach utrudnia to diagnostykę lub wręcz uniemożliwia rozpoznanie. Tomografy stomatologiczne pracują w wysokiej rozdzielczości i pozwalają nam zobaczyć to, czego nie zobaczymy na klasycznych zdjęciach. Są więc złotym standardem w wykrywaniu i planowaniu leczenia powikłań jatrogennych leczenia kanałowego, pozwalając precyzyjnie zlokalizować przyczynę niepowodzenia pierwotnego leczenia.

Opis przypadku

Do gabinetu zgłosiła się 33-letnia kobieta z Tajwanu w celu leczenia próchnicy pierwotnej powierzchni dystalnej drugiego górnego prawego przedtrzonowca (15 wg WHO). Ubytek wykryto podczas higienizacji i rutynowego przeglądu przez innego lekarza.

W badaniu klinicznym ubytek próchnicowy II klasy OD wg Blacka, ząb nie reagował na chlorek etylu ani na opukiwanie. Brak reakcji na nawiercanie zębiny podczas opracowywania ubytku potwierdził martwicę miazgi zęba. W izolacji za pomocą koferdamu op...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

CBCT jest standardem w diagnostyce powikłań jatrogennych i wykrywaniu przyczyn niepowodzeń terapeutycznych w endodoncji. Obejmuje szczególnie lokalizowanie niedopełnionych lub przeoczonych (czyli [...]

Do góry