Endodoncja

Leczenie perforacji korzenia zęba z użyciem materiału MTA – opis przypadków

Lek. dent. Małgorzata Płatek-Kopeć1
Lek. dent. Bartłomiej Kopeć2

1Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik: dr hab. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ

2Centralne Ambulatorium Stomatologiczne, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, kierownik: dr hab. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ

Adres do korespondencji: Stomatologia Kopeć, os. Dywizjonu 303 62f, 31-875 Kraków

Perforację definiuje się jako przerwanie ciągłości tkanek twardych zęba, które doprowadza do komunikacji z ozębną. Najczęstsze przyczyny to próchnica, resorpcja patologiczna oraz czynniki jatrogenne – powikłania podczas wykonywania leczenia endodontycznego.[1] Wyróżniamy dwa typy perforacji: koronowe, lokalizujące się najczęściej w dnie komory miazgi, będące wynikiem pracy wiertłem, oraz korzeniowe, które powstają podczas pracy narzędziami endodontycznymi, w szczególności stalowymi z tnącym końcem.[2] Ten drugi typ powikłania najczęściej stanowi wskazanie do ekstrakcji zęba lub innej formy leczenia chirurgicznego, takiego jak resekcja wierzchołka korzenia, hemisekcja, radektomia. Wiąże się to z dużym stresem dla pacjenta i lekarza, z powodu jatrogennego powstania perforacji.

Rozwój endodoncji sprawił, że istnieją różne możliwości zamykania perforacji, co w wielu przypadkach pozwala na kontynuację leczenia endodontycznego i uniknięcie ekstrakcji zęba. Jednym z materiałów stosowanych do zamykania perforacji jest Mineral Trioxide Aggregate (MTA). Charakteryzuje się on działaniem zębinotwórczym, cementotwórczym i kościotwórczym.[2,3] Jest biokompatybilny, ma dużą wytrzymałość mechaniczną, nie rozpuszcza się w płynie tkankowym, wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze.[2,3]

Metoda postępowania

Zamknięcie perforacji wymaga dużej precyzji, dobrej widoczności pola zabiegowego oraz ścisłego przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki przez cały czas zabiegu. Z tego powodu procedura ta powinna być przeprowadzona z użyciem koferdamu oraz mikr...

Przypadek 1

Pacjentka, lat 38, została skierowana do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie przez leczącego ją lekarza z powodu perforacji korzenia zęba 25 (ryc. 1). Przeprowadzono zabieg zamknięcia perforacji materiałem MTA, zgodnie z przedstawi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 2

Pacjent, lat 31, zgłosił się z powodu dolegliwości bólowych zęba 46. Wykonano zdjęcie RTG (ryc. 5), na podstawie którego stwierdzono, że [...]

Przypadek 3

Pacjentka, lat 37, została skierowana do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie z gabinetu prywatnego w celu kontynuacji leczenia zęba 22. Planowano [...]

Przypadek 4

Pacjentka, lat 48, zgłosiła się w celu leczenia zachowawczego zęba 21 przed planowanym leczeniem protetycznym. W wywiadzie podawała nawracające dolegliwości bólowe [...]

Podsumowanie

Zabieg zamknięcia perforacji korzenia stanowi dobrą alternatywę dla leczenia chirurgicznego i w wielu przypadkach może uchronić pacjenta przed ekstrakcją zęba oraz [...]

Do góry