Medycyna fizykalna

Ukryte procesy zapalne i możliwość ich likwidacji fizykoterapią

Prof. dr hab. med. Krystyna Opalko

Instytut Ochrony Zdrowia Kierunek Fizjoterapia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile

Adres do korespondencji: Prof. Krystyna Opalko, Instytut Ochrony Zdrowia, Kierunek Fizjoterapia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, e-mail: agakrystyna@wp.pl

W każdej komórce zachodzą przemiany biochemiczne, aby uzyskać energię potrzebną do życia. W wyniku reakcji w łańcuchu oddechowym powstaje energia stanowiąca podstawę procesów życiowych. Gromadzona jest ona w wiązaniach wysokoenergetycznych związku ATP (adenozynotrójfosforan). Cząsteczka ATP przechodzi z mitochondrium do komórki i tam ulega rozpadowi, oddając energię, lub ją magazynuje. W wyniku tych reakcji 1-5 proc. tlenu przekształca się w tzw. wolne rodniki ponadtlenkowe. Jeśli ich ilość przekroczy 5 proc., te agresywne związki tlenu, z dodatkowym lub brakującym elektronem, zaburzają równowagę komórki. W trakcie przemian biochemicznych zawsze powstaje rodnik ponadtlenkowy, jednak jego ilość nie powinna wzrastać. Jeśli w organizmie toczy się stan zapalny, zwłaszcza przewlekły, ilość wolnych rodników jest zawsze wysoka. Gdy do tego stwierdzony zostanie brak koenzymu Q10 lub braki minerałów, takich jak Mg, Zn, Fe, S, a także witamin z grupy B, takich jak B1, B2, B3, B5, które wspomagają dostarczanie tlenu do mitochondrium, wtedy także dochodzi do wzrostu ilości tych niebezpiecznych rodników.

Gdy taka sytuacja utrzymuje się długo, doprowadza do trwałych zaburzeń w komórkach. W pierwszej kolejności odczuwają to komórki nerwowe, które wyjątkowo są skorelowane z obecnością ATP. Stąd złe samopoczucie, senność, nadmierne zmęczenie w stosunku do wykonanej pracy – aż do poważnych schorzeń.[1]

Żywność bogata w związki azotowe oraz spożywanie dużej ilości węglowodanów przyczynia się dodatkowo do pojawienia się rodników tlenku azotu, które poprzez wejście w reakcję z Fe, Sn, Cu, Mn i innymi pierwiastkami śladowymi blokują system obronny. Tlenek azotu może być syntetyzowany przez wszystkie komórki ustroju.[2] Systemem ochronnym jest sprawnie działający enzym dysmutazy ponadtlenkowej, który wymaga kofaktorów takich właśnie jak: Mn, Fe, Zn, Cu, Sn, aby przekształcić agresywne wolne rodniki (ROS) w całkowicie nieszkodliwą H2O.[1] Enzymy pozbawione pierwiastków zostają unieczynnione, a komórki, które tych enzymów potrzebują – uszkodzone. Tak więc dość szybko dochodzi do zaburzenia komunikacji pomiędzy mózgiem a układem immunologicznym, a brak wystarczającej energii komórek znajduje się u podstaw przyczyn każdej formy początkowych objawów różnych schorzeń.[1]

Ukryte stany zapalne jamy ustnej – przyczyny i sposób postępowania

W ustroju zawsze mają miejsce ukryte stany zapalne (silent inflammations), które permanentnie zaburzają równowagę chemiczną nie tylko w danej tkance, lecz także w całym organizmie. Jesteśmy przyzwyczajeni do stosowania preparatów farmakologicznych...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ukryte stany zapalne jamy ustnej – przyczyny i sposób postępowania

W ustroju zawsze mają miejsce ukryte stany zapalne (silent inflammations), które permanentnie zaburzają równowagę chemiczną nie tylko w danej tkance, lecz [...]

Podsumowanie

Jak przedstawiono we wcześniejszych pracach, czynnik fizyczny, jakim jest magnetostymulacja zmiennopolowa w systemie JPS, dociera do każdej komórki tkanki, na którą [...]

Do góry