Zarządzanie praktyką

Odporność psychiczna – jak ją rozwijać

Mariusz Oboda

Aleksandra Brońska-Jankowska

OBODA Group

Adres do korespondencji: Aleksandra Brońska, aleksandrabronska@oboda.pl, tel. 666 036 115

W poprzednim numerze „Medical Tribune Stomatologia” pisaliśmy o odporności psychicznej, pojęciu, które w ostatnich latach zrewolucjonizowało sposób myślenia o osiągnięciach, zadowoleniu z życia, poczuciu spełnienia czy zdobywaniu optimum swoich możliwości. Przypomnijmy, że odporność psychiczna dotyczy tego, w jakim stopniu skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją, niezależnie od okoliczności.[1]

Ponieważ artykuł jest skierowany do stomatologów oraz osób zarządzających praktykami stomatologicznymi, skupimy się na odniesieniu do sfery zawodowej. Jednak – jak przekonują liczne badania i dowody naukowe – siłą odporności psychicznej i powodem, dla którego w XXI wieku nastąpiła eksplozja zainteresowania tym pojęciem, jest fakt, że wiedza na ten temat jest niezwykle cenna w odniesieniu do niemal każdego aspektu życia, wszystkich obszarów zawodowych. Warto przy tym pamiętać, że nie jest to zbiór rad i wskazówek, które w magiczny sposób pozwolą ci osiągnąć szczęście i sukces w pracy.

Zmiany związane z odpornością psychiczną sięgają dużo głębiej i dotykają poziomu, który dotyczy osobowości, przekonań oraz nastawienia. A jeśli o te aspekty chodzi, sprawdzą się przede wszystkim: świadomość, refleksja i praca nad rozwijaniem tych postaw, które w najkrótszym czasie doprowadzą cię tam, gdzie chcesz się znaleźć. Może takim celem będzie dla ciebie otwarcie swojej praktyki, zdobycie specjalizacji i wykonywanie zaawansowanych zabiegów z twojej dziedziny? A może będziesz dążyć do zyskania większej ilości wolnego czasu i ustanowienia balansu między pracą i domem? Odporność nie wskazuje, które cele są dobre i właściwe. Pozwala dotrzeć do tych, które stanowią dla ciebie wartość.

W artykule pokazujemy, jak można rozwijać odporność psychiczną poprzez samodzielną pracę i ćwiczenia. Wraz z uczestnikami naszych szkoleń zajmujemy się tymi obszarami podczas warsztatów rozwojowych związanych z zarządzaniem emocjami i z pracą nad ograniczającymi przekonaniami. Na tej podstawie możemy powiedzieć z przekonaniem: rozwój odporności psychicznej wiąże się z osiąganiem sukcesów zawodowych, wpływa także na poczucie zadowolenia. Nie bez powodu określa się ją mianem penicyliny dla obszaru rozwoju człowieka. Podobnie jak odkrycie Fleminga, model odporności psychicznej powstał przypadkiem (szerzej pisaliśmy o tym w poprzednim artykule) i, podobnie jak penicyliny, jego oddziaływanie jest ogromne.

Model odporności psychicznej

Zanim przejdziemy do konkretnych technik, które możesz wykorzystać w samodzielnej pracy z odpornością psychiczną, przypomnijmy podstawy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Siła do bycia sobą

Odporność psychiczna dotyczy przede wszystkim rozwoju wewnętrznej siły do bycia sobą. Rezultaty pracy nad rozwojem odporności psychicznej często zaskakują, ponieważ pomagają [...]

Psychologia pozytywna

Zastanówmy się, jak rozwijać odporność psychiczną. Pozytywne myślenie stało się w ostatnim czasie pojęciem (nad)używanym. Niestety, często bywa także upraszczane. Nie [...]

Wizualizacja

Każdy z nas na co dzień posługuje się wizualizacjami, mimo że nie zawsze sobie to uświadamiamy. Kiedy zadamy pytanie o to, [...]

Kontrola lęku, relaksacja

Techniki relaksacyjne oraz metody pracy z oddechem są szeroko opisane w literaturze (także w książce, do której się odwołujemy w przypisie). [...]

Kontrolowanie uwagi

Coraz szerzej uznaje się, że czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na to, że działamy najlepiej, jak potrafimy, jest umiejętność koncentracji [...]

Podsumowanie

Zakończenie tym razem będzie krótkie. Zawiera dwa wnioski. Pierwszy: myśli nie są prawdą. Są odbiciem rzeczywistości przepuszczonym przez subiektywny filtr każdej [...]

Do góry