Opis przypadku

Podwójne życie kła

Lek. dent. Tomasz Fałkowski

Prywatna praktyka Dental-Expert w Warszawie

Adres do korespondencji: Tomasz Fałkowski, e-mail: kontakt@dental-expert.com.pl

Utrata zęba jest traumatycznym doznaniem, ale utrata zęba istotnego dla estetyki to podwójny uraz. Rzadko kiedy pacjent może funkcjonować nawet krótko bez takiego zęba. Zwykle chce, by został jak najszybciej odtworzony, i to w sposób maksymalnie komfortowy.

Często stosowanym w takich przypadkach rozwiązaniem są tymczasowe mosty adhezyjne. Można je wykonać z pomocą technika – ta metoda jednak wymaga pobrania wycisków i dłuższego czasu na przeprowadzenie całej procedury.

Można też wykonać most bezpośrednio w gabinecie.

W przedstawionym poniżej przypadku zastosowałem właśnie taką metodę, a dodatkowo wykorzystałem koronę usuniętego zęba, co znacznie ułatwiło osiągnięcie bardzo dobrej estetyki.

Opis przypadku

Pacjentka borykała się od dłuższego czasu z pojawiającymi się incydentami bólu prawego górnego kła. Ząb był uprzednio leczony kanałowo i odbudowany z wykorzystaniem wkładu z włókna szklanego. Ani specyfika bólu, ani obraz RTG nie wskazywały, że przyczyną dolegliwości jest niepowodzenie leczenia kanałowego (ryc. 1, 2).

Okazało się, że doszło do pionowego pęknięcia korzenia na podniebiennej stronie (ryc. 3) i ząb musiał zostać usunięty.

Kolejnymi etapami leczenia miały być wszczepienie implantu i kompleksowa rekonstrukcja protetyczna, jednak do tego czasu niezbędne stało się zapewnienie choć elementarnej estetyki.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Rozwiązanie, które zastosowałem w tym przypadku, jest najprostsze z możliwych. Unikamy problemów związanych z właściwym doborem koloru i kształtu odtwarzanego zęba, [...]

Do góry