Aktualności

Aktualności

Anna Hucko

AOTMiT bez stomatologów o profilaktyce próchnicy

Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji po raz pierwszy w nowym składzie – bez żadnego stomatologa – pozytywnie zaopiniowała „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018-2020”. AOTMiT sugeruje jednak, że powielanie świadczeń gwarantowanych jest bezzasadne, co oznacza, że pieniądze przewidziane w ramach programu na kompleksowe leczenie stomatologiczne powinny zostać przesunięte na sfinansowanie działań profilaktycznych. Ponadto zdaniem Agencji grupa docelowa powinna obejmować dzieci w wieku 6-19 lat, a nie, jak zakładał program, jedynie uczniów szkół podstawowych.

Wspólne działania PTS i NIL

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Naczelna Izba Lekarska ponownie przypieczętowały współpracę. Prezes PTS prof. Marzena Dominiak i prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz podpisali odnowiony sojusz. Ściślej kooperując, PTS i NIL podjęły wspólne działania w ramach Światowego Dnia Jamy Ustnej i planują kolejne, obejmujące m.in. doskonalenie zawodowe lekarzy dentystów, promocję zdrowia, reprezentację polskich stomatologów na arenie międzynarodowej. Pierwszymi efektami współpracy będą wspólne szkolenia PTS i NIL z zakresu diagnostyki radiologicznej i laseroterapii w stomatologii. Pierwszy termin to 7-8 kwietnia (interpretacja zdjęć z CBCT), drugi 16 maja (laseroterapia).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

AOTMiT bez stomatologów o profilaktyce próchnicy

Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji po raz pierwszy w nowym składzie – bez żadnego stomatologa – pozytywnie [...]

Wspólne działania PTS i NIL

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Naczelna Izba Lekarska ponownie przypieczętowały współpracę. Prezes PTS prof. Marzena Dominiak i prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz [...]

Mamy tracą zęby

Ludowa prawda, że każda ciąża kosztuje matkę jeden ząb, okazuje się prawdziwa. Naukowcy pod kierunkiem prof. Stefana Listla z Wydziału Stomatologii [...]

Déjà vu w Ministerstwie Zdrowia

Posłanka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Pępek po raz kolejny zwróciła się z pytaniem do ministra zdrowia o przyczynę ograniczonego dostępu do leczenia [...]

Nowe Prawo atomowe z ułatwieniami dla stomatologów

Konsultowana obecnie nowelizacja ustawy Prawo atomowe zakłada sporo ułatwień dla stomatologów wykonujących wewnątrzustne zdjęcia rentgenowskie. Projekt zwalnia stomatologów z obowiązku zgłaszania [...]
Do góry