Endodoncja

Trudne decyzje: leczenie endodontyczne czy implantologiczne – przegląd piśmiennictwa

Lek. dent. Tomasz Olek

           

Studium Doktoranckie, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, SUM w Katowicach, kierownik: prof. dr hab. med. Bogna Drozdzowska

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, SUM w Katowicach, kierownik: prof. dr hab. med. Marta Tanasiewicz

Centrum Stomatologii Olmedical, Częstochowa

Adres do korespondencji: Lek. dent. Tomasz Olek, Olmedical, ul. Krynicka 1/3, 42-221 Częstochowa

Dzisiejsza stomatologia zapewnia coraz szersze możliwości leczenia. Również pacjenci są bardziej świadomi konieczności wykonywania codziennych zabiegów higienizacyjnych oraz korzyści płynących z regularnych wizyt kontrolnych u stomatologów. Jednak zebrane w różnych krajach dane epidemiologiczne wciąż wskazują chorobę próchnicową i jej powikłania jako najczęstszą przyczynę ekstrakcji zębów.[1-7]

Obserwowany w ostatnich latach intensywny rozwój w zakresie materiałoznawstwa oraz technik leczenia endodontycznego pozwala w wielu sytuacjach klinicznych na zachowanie zębów, które jeszcze kilka lat temu byłyby usunięte. Świadomość pacjentów dotycząca konsekwencji związanych z brakami nawet pojedynczych zębów przyczynia się do wzmożonego zainteresowania terapią endodontyczną. Jej skuteczność wynosi 92-98 proc.[8-11] W zależności od kraju odsetek zębów leczonych endodontycznie wynosi 9,41-21,42 proc.[12-18]

Na przestrzeni ostatnich lat wzrosło również zapotrzebowanie na leczenie implantoprotetyczne. Szacuje się, że na świecie rocznie wprowadza się ok. 5,5 mln wszczepów dentystycznych, z czego w Stanach Zjednoczonych ok. 800 tys. W Polsce, według różnych szacunków, rocznie wprowadza się ok. 70-100 tys. implantów.[19]

Celem terapii endodontycznej, a także leczenia implantoprotetycznego, jest odtworzenie utraconej funkcji oraz estetyki. Jednak obie możliwości leczenia różnią się zasadniczo. Terapia endodontyczna polega na zachowaniu istniejącego zęba, natomiast ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Sukces, przetrwanie czy niepowodzenie

Doyle i wsp. przeprowadzili badania, w których porównali 196 zębów początkowo leczonych kanałowo metodą niechirurgiczną ze 196 uzupełnieniami protetycznymi opartymi na [...]

Dodatkowe kryteria

Przedstawione powyżej długoczasowe wyniki przetrwania są na zbliżonym poziomie, dlatego decyzja o wyborze metody terapeutycznej powinna być podjęta po analizie dodatkowych [...]

Estetyka

Autorzy donoszą, że powikłania estetyczne w postępowaniu implantologicznym przewyższają częstotliwością te dotyczące utraty implantów u osób cierpiących z powodu cukrzycy, utratę [...]

Podsumowanie

Wysokie długoterminowe wskaźniki sukcesu powodują, że leczenie endodontyczne powinno być postępowaniem z wyboru w większości przypadków, w których możliwe jest przygotowanie [...]

Do góry