Stomatologia interdyscyplinarna

Zdrowie jamy ustnej u pacjentów z uzależnieniem od tytoniu

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1
Dr n. med. Olga Preuss1
Prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz2
Lek. dent. Grzegorz Woźniak3
Dr hab. med. Grzegorz Trybek4

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek
2Kierownik Samodzielnej Pracowni Promocji Zdrowia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72/18, 70-111 Szczecin, tel. 91 466 17 36, e-mail: kzchstom@pum.edu.pl

Z powodu nałogu tytoniowego rocznie umiera 7 mln ludzi na świecie, z czego około miliona to palacze bierni. Palenie papierosów oraz zażywanie środków zawierających nikotynę stanowi przyczynę wielu chorób układowych, a także nowotworów. Negatywny wpływ wyrobów tytoniowych na organizm jest niezaprzeczalny, należy jednak podkreślić, że mają one również bardzo niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej.[1]

Substancją odpowiedzialną za uzależnienie od wyrobów tytoniowych jest psychoaktywny alkaloid – nikotyna. Uzależnienie ma charakter psychiczny i polega na potrzebie jej kompulsywnego przyjmowania w celu uzyskania emocjonalnej gratyfikacji. Z czasem doprowadza to do uzależnienia farmakologicznego, czego dowodem są objawy fizyczne odstawienia. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (American Psychiatric Association, APA) do rozpoznania uzależnienia od nikotyny spełnione powinny być trzy z siedmiu kryteriów, które zamieszczono w tabeli 1.

Tytoń najczęściej jest spożywany w formie papierosa, ale także fajki, tabaki suchej i mokrej, cygar, cygaretek lub jest żuty. Rodzaje wyrobów tytoniowych przedstawiono na rycinie 1.

W zależności od temperatury spalania tytoniu wyróżniamy główny oraz boczny strumień dymu. Pierwszy powstaje tylko w fazie zaciągania się papierosem, drugi – w przerwach między zaciągnięciami. Temperatura spalania może osiągać nawet 900°C, a w dymi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wpływ wyrobów tytoniowych na zdrowie jamy ustnej

Wpływ wyrobów tytoniowych na stan zdrowia jest niepodważalny, należy zwrócić uwagę również na ich negatywne efekty w obrębie jamy ustnej. Tiocyjanki [...]

Podsumowanie

Konsumpcja wyrobów tytoniowych pomimo wielu kampanii antynikotynowych jest nadal głównym problemem zdrowia publicznego w Polsce. Szkodliwe działanie palenia papierosów na układ [...]

Do góry