Endodoncja

Powikłane leczenie endodontyczne pierwszego trzonowca szczęki

1Kinga Jaskulska

2Dr n. med. Agata Koprowicz

1Studentka V roku kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2Zakład Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

P.o. kierownik Zakładu Endodoncji: dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

Kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji: prof. dr hab. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Adres do korespondencji: Dr n. med. Agata Koprowicz, e-mail: agata.koprowicz@umed.lodz.pl

Opis przypadku klinicznego jest pracą laureatki I nagrody ogólnopolskiego studenckiego konkursu endodontycznego „Endomaniak 2018” organizowanego przez Zakład Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy współudziale organizacji Towarzystwo Młoda Stomatologia. Stanowi opis leczenia endodontycznego przeprowadzonego w ramach ćwiczeń klinicznych z przedmiotu endodoncja przez studentkę V roku studiów kierunku lekarsko-dentystycznego pod nadzorem oraz z pomocą specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją, adiunkta Zakładu Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przeprowadzenie leczenia endodontycznego wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań. Zachowanie obowiązujących norm i wykonanie procedur zabiegowych zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Endodontycznego pozwala ograniczyć możliwość komplikacji. Artykuł dotyczy powikłanego leczenia endodontycznego pierwszego lewego trzonowca szczęki o strategicznej funkcji żucia. W przebiegu leczenia podjęto wszelkie możliwe działania, aby zapobiec niepożądanym następstwom na skutek transportacji kanału i podejrzenia perforacji wierzchołkowej części korzenia bliższopoliczkowego.

Przed rozpoczęciem leczenia kanałowego należy dokładnie przeanalizować sytuację kliniczną. Zdjęcie rentgenowskie w ramach diagnostyki i jego precyzyjna ocena stanowią nieodzowny element każdego leczenia kanałowego. Jest to standard, którego nie sposób pominąć. Zaawansowane technologie radiologiczne, do których zalicza się tomografię wiązki stożkowej o wysokiej rozdzielczości, umożliwiają dokładne zobrazowanie morfologii systemu kanałowego, a także zaplanowanie postępowania w przebiegu leczenia.[1]

Znajomość anatomii i topografii kanałów korzeniowych jest podstawowym elementem ułatwiającym leczenie, chociaż swego rodzaju przewidywalność nie zawsze musi się potwierdzić. Przed przystąpieniem do leczenia niezwykle ważny jest odpowiedni dobór narzędzi endodontycznych. Zastosowanie zbyt sztywnych pilników kanałowych lub nieadekwatna technika mechanicznego opracowania może skomplikować, a czasem udaremnić wykonanie zabiegu zgodnie z oczekiwaniami. Jednym z elementów, które zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań, jest zastosowanie powiększenia za pomocą mikroskopu zabiegowego.[2]

W artykule przedstawiono leczenie kanałowe pierwszego lewego zęba trzonowego szczęki, podczas którego doszło do powikłania w postaci transportacji kanału i podejrzenia perforacji korzenia w części wierzchołkowej, oraz opisano postępowanie naprawcze.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Pacjentka, lat 48, zgłosiła się do Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z powodu bólu zęba 26. Po wyrażeniu przez nią [...]

Dyskusja

Podczas leczenia endodontycznego jedno z możliwych powikłań stanowi transportacja kanału oraz perforacja korzenia. Jest to przypadkowe stworzenie fałszywej drogi (via falsa) [...]

Podsumowanie

W artykule przedstawiono pierwotne leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego szczęki, w trakcie którego doszło do transportacji głównego kanału policzkowego bliższego. Jest [...]
Do góry