Opis przypadku

Rekonstrukcja złamanych jedynek u ośmioletniej dziewczynki – postępowanie minimalnie inwazyjne

Lek. dent. Tomasz Fałkowski

Prywatna praktyka Dental-Expert w Warszawie

Adres do korespondencji: Lek. dent. Tomasz Fałkowski, e-mail: kontakt@dental-expert.com.pl

Urazy zębów u dzieci są główną przyczyną podejmowania szybkich interwencji w gabinecie stomatologicznym. Często powodują rozległe uszkodzenia zębów stałych, których konsekwencje będą zauważalne do końca życia. Jednocześnie młody wiek pacjenta oraz niezakończony rozwój uszkodzonego zęba powodują, że rozwiązania minimalnie inwazyjne są priorytetem.

Poniższy przypadek pokazuje próbę rekonstrukcji złamanych stałych jedynek u ośmioletniej dziewczynki. Wykorzystałem zarówno odłamany fragment własnego zęba, jak i kompozyt.

Opis przypadku

Dziewczynka wraz z rodzicami zgłosiła się do mojego gabinetu następnego dnia po upadku i uderzeniu twarzą o podłogę. Obie jedynki uległy złamaniu wraz z rozległym odsłonięciem zębiny (II klasa Ellisa, ryc. 1). Jeden odłam korony udało się rodzicom odnaleźć. Pierwszej pomocy udzielono dziecku zaraz po urazie w najbliższym gabinecie stomatologicznym: odsłonięta zębina w obu jedynkach została pokryta materiałem podkładowym na bazie wodorotlenku wapnia, a uratowany fragment zęba przytwierdzono kompozytem.

Kilka godzin przed wizytą w moim gabinecie odłam odcementował się i rodzice przynieśli go w pudełku (ryc. 2 a, b).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Idealnym rozwiązaniem przy rekonstruowaniu złamanych koron zębów jest wykorzystanie odłamanych fragmentów i sklejenie ich kompozytem. Idealnym zaś zabezpieczeniem odsłoniętej zębiny jest [...]

Do góry