Aktualności naukowe

Mamo, nie bój się dentysty!

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

W przypadku tej nowinki naukowej wyjątkowo warto jest rozpocząć od konkluzji sformułowanej przez autorów badania. Wnioski wyciągnięte przez zespół Jyoti Goyal stanowiły bowiem, że matczyny lęk przed dentystą znacząco wpływa na stan zdrowia jamy ustnej dziecka. Badanie zostało wykonane w Indiach i poddano mu 200 par matka – dziecko. Kryterium wiekowe zakładało kwalifikację dzieci w wieku od 2 do 5 lat, a rozkład płci przedstawiał 61 proc. chłopców i 39 proc. dziewczynek. Uczestnicy badania w większości pochodzili z klasy niższej średniej. W celu weryfikacji poziomu dentofobii zastosowano wobec matek pięciostopniową zmodyfikowaną skalę oceniającą obawę przez leczeniem dentystycznym (ang. Modified Dental Anxiety Scale), natomiast wobec dzieci przeprowadzono kliniczną ocenę stanu zdrowia jamy ustnej.

Do góry