Periodontologia

Zapalenie dziąseł związane z płytką nazębną

Lek. dent. Natalia Stefanik

Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zabrze

Adres do korespondencji: Lek. dent. Natalia Stefanik, ul. Ogrodowa 9a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 504 129 494, e-mail: stefanik.natalia@gmail.com

Choroby dziąseł należą do najczęstszych schorzeń jamy ustnej i zostały podzielone na dwie główne grupy: zapalenie dziąseł indukowane płytką bakteryjną oraz niezwiązane z jej obecnością. Dane epidemiologiczne ujawniają, że zapalenie dziąseł wywołane płytką nazębną jest powszechne we wszystkich uzębionych populacjach, a stan ten uważany jest za najbardziej rozpowszechnioną postać choroby przyzębia.[1,2]

Objawy gingivitis związanego z płytką

Początkowego stadium gingivitis indukowanego przez płytkę nie można wykryć w badaniu klinicznym, jednak w wyniku nagromadzenia się złogów biofilmu bakteryjnego przez kilka dni lub tygodni dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy biofilmem bakteryjnym a odpowiedzią immunologiczno-zapalną gospodarza i objawy kliniczne stanu zapalnego stają się oczywiste.

Zapalenie dziąseł wywołane przez drobnoustroje rozpoczyna się od dziąsła brzeżnego i może się rozprzestrzeniać do jego pozostałych części. Objawami klinicznymi charakteryzującymi tę grupę gingivitis są: zaczerwienienie i obrzęk tkanek dziąsła, zmiany w obrysie i konsystencji dziąsła, dyskomfort i ból podczas delikatnego sondowania, krwawienie przy zgłębnikowaniu, brak utraty przyczepu łącznotkankowego oraz obecność złogów płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego. Za główny parametr, na podstawie którego lekarz może diagnozować zapalenie dziąseł, uznaje się krwawienie przy zgłębnikowaniu (BOP, ang. Bleeding on Probing).[1,2]

Zapalenie dziąseł związane z biofilmem bakteryjnym wykazuje kilka typowych cech, wśród których wyróżniamy:

  • objawy kliniczne stanu zapalnego ograniczone do dziąsła brzeżnego i przyczepionego, nieprzekraczające granicy śluzówkowo-dziąsłowej,
  • obecność złogów płytki nazębnej,
  • odwracalność zapalenia po redukcji/usunięciu płytki nazębnej,
  • niezmienny poziom przyczepu łącznotkankowego (CAL, ang. clinical attachment loss).[1]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy gingivitis związanego z płytką

Początkowego stadium gingivitis indukowanego przez płytkę nie można wykryć w badaniu klinicznym, jednak w wyniku nagromadzenia się złogów biofilmu bakteryjnego przez [...]

Ogólnoustrojowe i miejscowe czynniki ryzyka

Zapalenie dziąseł związane z płytką nazębną powstaje w wyniku oddziaływania biofilmu bakteryjnego na komórki układu immunologicznego gospodarza. Różne czynniki miejscowe i [...]

Leczenie

Celem leczenia stomatologicznego zapalenia dziąsła jest odzyskanie jego zdrowia poprzez eliminację czynników etiologicznych, a przede wszystkim płytki nazębnej oraz kamienia nazębnego. [...]

Nadwrażliwość pozabiegowa

Leczenie periodontologiczne w postaci zabiegów niechirurgicznych (w tym przede wszystkim powszechnego SRP (ang. scaling and root planing) i chirurgicznych, podczas których [...]

Podsumowanie

Gingivitis nie powoduje bezpośredniej utraty zębów, lecz trwający przewlekle i nieleczony stan zapalny dziąseł może prowadzić do rozwoju zapalenia przyzębia. Zapalenie [...]
Do góry