Stomatologia zachowawcza

Infekcje wirusem Herpes – najczęstsze przypadki w gabinecie stomatologicznym

Lek. dent. Anna Haładyj

Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik: dr hab. med. Agnieszka Mielczarek

Adres do korespondencji: Lek. dent. Anna Haładyj, Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa

W pracy omówiono najczęściej spotykane w gabinecie stomatologicznym przypadki infekcji wirusami z rodziny Herpesviridae, ich etiologię, przebieg, czynniki predysponujące do wystąpienia, charakterystyczne objawy kliniczne oraz schematy postępowania leczniczego. Przedstawiono jednostki chorobowe takie jak: pierwotne opryszczkowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł, opryszczkę nawracającą wargową, których czynnikiem etiologicznym jest wirus Herpes Simplex typ 1. Ponadto opisano jednostki chorobowe wywołane wirusem HVZ, tj. ospę wietrzną i półpasiec. Wśród wirusów wywołujących zmiany w jamie ustnej wirus Herpes Simplex odgrywa szczególną rolę, gdyż jest jedną z najpowszechniejszych infekcji występujących wśród ludzi. Cechą wspólną wirusów z tej rodziny jest możliwość zakażenia we wczesnym dzieciństwie, okresy latencji i reaktywacji, możliwość przenoszenia przez ślinę. Powszechne występowanie wśród populacji zakażeń HSV-1 oraz coraz częściej pojawiające się zakażenia HVZ wymaga od lekarza dentysty posiadania podstawowej wiedzy z zakresu symptomatologii i postępowania leczniczego w ich przypadkach.

Spośród sklasyfikowanych ponad 100 herpeswirusów jedynie 8 jest patogennych dla człowieka – w tym: wirusy opryszczki zwykłej (HSV-1, HSV-2), wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella Zoster Virus, tj. VZV lub inaczej Human Herpes Virus typ 3, tj. HHV-3 ), wirus Epsteina-Barr (EBV, inaczej – HHV-4), wirus cytomegalii (CMV, inaczej – HHV-5), wirusy rumienia nagłego (HHV-6 i HHV-7), wirus związany z mięsakiem Kaposiego, który wywołuje też inne nowotwory (KSHV, inaczej – HHV-8). Wirusy należące do grupy Herpes są wirusami DNA, dla których wspólnymi cechami są:

  • zakażenie we wczesnym dzieciństwie,
  • możliwość przenoszenia przez ślinę,
  • okresy latentnego przetrwania w ustroju zakażonego człowieka i możliwość okresowej reaktywacji w okresach immunosupresji, w trakcie ciężkich i przewlekłych chorób u pacjentów z upośledzoną funkcją układu odpornościowego, u pacjentów z nowotworami, po przeszczepieniach narządów, w przebiegu infekcji wywołanych innymi drobnoustrojami.


W pracy przedstawiono opisy najczęściej występujących przypadków zakażeń wirusem Herpes, z którymi można się spotkać w gabinecie stomatologicznym, tj. zakażenie wirusem Herpes Simplex (HSV-1) wywołującym pierwotne opryszczkowe zapalenie jamy ustnej i opryszczkę nawracającą wargową, zakażenie Varicella Zoster Virus wywołujące ospę wietrzną (zakażenie pierwotne) oraz półpasiec (zakażenie wtórne).

Herpes Simplex typ 1

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Varicella Zoster virus

Ospę wietrzną zalicza się do ostrych chorób wirusowych wieku dziecięcego. Czynnikiem etiologicznym jest pierwotne zakażenie neurotropowym wirusem DNA Varicella Zoster Virus [...]

Podsumowanie

Ostre opryszczkowe zapalenie jamy ustnej, opryszczka nawracająca wargowa, ospa wietrzna i półpasiec to choroby wirusowe wywołane wirusami z rodziny Herpesviridae, które [...]
Do góry