Aktualności naukowe

Mobilna gerostomatologia

Dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zgodnie ze słusznym stwierdzeniem popartym danymi demograficznymi, populacja ludzi starzeje się szybko, co wymaga przygotowania środowiska medycznego na zagwarantowanie jak najlepszej jakości usług dla tej grupy pacjentów. J. Chung, autor komentarza w czasopiśmie naukowym, opisuje swoje dziesięcioletnie doświadczenie w dostarczaniu „mobilnej stomatologii” dla pacjentów w wieku podeszłym. Zgodnie z prognozą przedstawioną przez autora, Europa Środkowo-Wschodnia będzie reprezentowana przez 25 proc. pacjentów w wieku podeszłym już w ciągu najbliższych 20 lat. Ze względu na ograniczoną mobilność pacjentów geriatrycznych, dokonywanie wyboru domów opieki zamiast wspólnego zamieszkania z rodziną i dziećmi powoduje, że osoby starsze nie są wystarczająco mobilne, aby mogły korzystać ze stacjonarnej opieki stomatologicznej.

Do góry